Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET


Opis resursa:

 • Software koji pokazuje na koji način se pomoću ASP.NET aplikacije može koristiti AAI@EduHr sustav za autentifikaciju

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://dev1.mev.hr/aaiedu-authdemo/aaiedu-mev/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Mihael Kukec; E-mail: mkukec@mev.hrNatrag na popis