Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moj oblak ssl


Opis resursa:

 • Pohrana datoteka u oblaku

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://mojoblak.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Matko Horvat; E-mail: apps@srce.hrNatrag na popis