Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Imagine Mathos repozitorij


Opis resursa:

  • Repozitorij softvera dostupnog preko Microsoft Imagine Premium programa za studente i djelatnike Odjela za matematiku

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://laplace.mathos.hr/dreamspark/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme korisnika. Koristi se za pozdravnu poruku u zaglavlju web aplikacije. Ne pohranjuje se.
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka u sustavu AAI@EduHr. Koristi se interno u web aplikaciji, ne prikazuje se i ne pohranjuje se.
ouKoristi se za provjeru je li korisnik nastavnik ili student Odjela za matematiku (imenik dijele više sveučilišnih odjela). Ne prikazuje se u aplikaciji i ne pohranjuje se.
snPrezime korisnika. Koristi se za pozdravnu poruku u zaglavlju web aplikacije. Ne pohranjuje se.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Petar Taler; E-mail: petar@mathos.hrNatrag na popis