Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustava


Opis resursa:

 • Web sučelje za pristup rezultatima provjere ranjivosti

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://prora.cert.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • sn
 • wtAdminType

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Marko Stanec; E-mail: Marko.Stanec@CARNet.hrNatrag na popis