Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

OrtoFLEX


Opis resursa:

 • Prijava na web stranice OrtoFLEX projekta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Slavonskom Brodu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://ortoflex.sfsb.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Petar Taler; E-mail: petar@mathos.hrNatrag na popis