Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr


Opis resursa:

 • AAI@EduHr autorizacija za administraciju stranice

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Dubrovniku

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://web.cz.unidu.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://cip.unidu.hr/Upute-korisnicima-za-autorizaciju-na-Internet-stranicu.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Tihi Bilas; E-mail: tihi.bilas@unidu.hrNatrag na popis