Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PMFST Mentorstva Web App


Opis resursa:

 • Aplikacija za upis mentorstva

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://mentor.pmfst.hr/Default.aspx

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • jpegPhoto
 • mail
 • o
 • ou
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivica Andrun; E-mail: iandrun@pmfst.hrNatrag na popis