Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije


Opis resursa:

 • Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije u sklopu weba Pravnog fakulteta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://veleuciliste.pravo.hr/veleuciliste/studij

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://veleuciliste.pravo.hr/veleuciliste/studij

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivan Vajdica; E-mail: ivan@pravo.hrNatrag na popis