Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

 • Autentikacija za web

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.pfst.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.pfst.unist.hr/hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • jpegPhoto
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Romaldo Singolo; E-mail: romi@pfst.hrNatrag na popis