Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Konto aplikacija za praćenje projekata


Opis resursa:

  • Konto aplikacija za praćenje projekata

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://racun.sfsb.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • givenName
  • hrEduPersonUniqueID
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vesna Došlić; E-mail: vdoslic@sfsb.hrNatrag na popis