Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Politehnike u Puli


Opis resursa:

 • Web Visoke tehničke-poslovne škole u Puli

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://www.politehnika-pula.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://www.politehnika-pula.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Kristijan Matas; E-mail: kristijan@politehnika-pula.hrNatrag na popis