Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Srce VPS


Opis resursa:

 • Pristupna točka sustavu VPS

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://vps-aai.srce.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Dubravko Sever; E-mail: dubravko.sever@srce.hrNatrag na popis