Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Centar za elektroničko obrazovanje


Opis resursa:

 • Visoka škole za sigurnost - Moodle

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.vss.hr/ceo/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Centar za elektroničko obrazovanje; E-mail: ceo@vss.hrNatrag na popis