Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CUC web


Opis resursa:

 • Web CARNetove korisničke konferencije

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://cuc.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduOrgType
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn
 • uid
 • uidNumber
 • wtAdminType

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Bojan Mauser; E-mail: bmauser@carnet.hrNatrag na popis