Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu


Opis resursa:

 • E-learning Elektrostrojarske škole Varaždin

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.ess.hr/moodle

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Antonio Kućar; E-mail: akucar@ess.hrNatrag na popis