Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracija


Opis resursa:

 • Autorizacija korisnika na glavnu internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Dubrovniku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.unidu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://cip.unidu.hr/Upute-korisnicima-za-autorizaciju-na-Internet-stranicu.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Tihi Bilas; E-mail: tihi.bilas@unidu.hrNatrag na popis