Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Sustav podrške provedbi nastavnog procesa

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://2co.ufzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://2co.ufzg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduPersonUniqueID
l
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Dumančić; E-mail: mario.dumancic@ufzg.hrNatrag na popis