Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)


Opis resursa:

  • Wiki farma Srca - alternativna adresa wiki.srce.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://mediawiki.srce.hr/uv

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • givenName
  • hrEduPersonUniqueID
  • mail
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miro Mačinkovic; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis