Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)


Opis resursa:

  • StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://studom.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://studom.srce.hr/upute-za-pristup-domskoj-mrezi/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueID
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Marić; E-mail: tmaric@srce.hrNatrag na popis