Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera


Opis resursa:

  • Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Sjever

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=1efb9c13-836f-e011-971f-0030487d8897

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Topolovec; E-mail: marko.topolovec@unin.hrNatrag na popis