Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka


Opis resursa:

 • usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://filesender.srce.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://filesender.srce.hr/about.php

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Hrvoje Šute; E-mail: hsute@srce.hr
 • Naziv kontakta: Nikola Garafolić; E-mail: nikola.garafolic@srce.hrNatrag na popis