Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Opis resursa:

  • eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željka Vakula; E-mail: zeljka.vakula@kbf.unizg.hrNatrag na popis