Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu


Opis resursa:

  • bežični pristup internetu na Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://gradst.unist.hr/eduroam

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://gradst.unist.hr/eduroam

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://gradst.unist.hr/eduroam

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Informatička služba; E-mail: rcentar@gradst.hrNatrag na popis