Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

StuDOM usluga Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu


Opis resursa:

  • StuDOM usluga spajanja na Internet na lokaciji SD "fra Lujo Marun" u Kninu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • StuDOM

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.srce.unizg.hr/studom

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.srce.unizg.hr/usluge/studom/pravilnici

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Meštrović; E-mail: marko.mestrovic@veleknin.hrNatrag na popis