Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu na Fakultetu prometnih znanosti

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.fpz.unizg.hr/aaiedu-usluga.asp

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.fpz.unizg.hr/aaiedu-usluga.asp

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Boris Bradić; E-mail: bbradic@fpz.hr
  • Naziv kontakta: Zdravko Šašek; E-mail: zsasek@fpz.hrNatrag na popis