Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam grad Opatija


Opis resursa:

  • eduroam usluga na bežičnoj mreži grada Opatije

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

  • Grad Opatija

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://installer.eduroam.hr/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Francesca Gržinić Kuljanac; E-mail: francesca.grzinic@opatija.hrNatrag na popis