Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

Eduroam ekonomskog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • Bežični pristup internetu u zgradi Fakulteta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.efst.hr/eduroam

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.efst.hr/eduroam

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ekonomski fakulet u Splitu - Informatička služba; E-mail: help@efst.hrNatrag na popis