Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Pristup Internetu putem eduroam usluge Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.fer.unizg.hr/cip/mreza

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.fer.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CIP; E-mail: cip@fer.hrNatrag na popis