Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam - Sveučilište u Rijeci


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/user_info.php

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/user_info.php

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marin Vlah; E-mail: marin@uniri.hrNatrag na popis