Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu


Opis resursa:

  • bežićna eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://installer.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Doris Knego; E-mail: Doris.Knego@pmfst.hrNatrag na popis