Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam, wifi usluga Pravnog fakulteta Rijeka


Opis resursa:

  • eduroam, usluga bežičnog povezivanja na Internet, koju pruža Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.pravri.hr/eduroam/eduroam.html

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.pravri.hr/eduroam/eduroam.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Siniša Lončarić; E-mail: sloncaric@uniri.hrNatrag na popis