Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

Usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://cip.foi.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://cip.foi.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Bernardo Golenja; E-mail: bernardo.golenja@foi.hr
  • Naziv kontakta: Krunoslav Tomac; E-mail: ktomac@foi.hrNatrag na popis