Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci


Opis resursa:

  • Usluga bežičnog pristupa Internetu Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.ffri.hr/dokumenti/eduroam.pdf

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.ffri.hr/dokumenti/uputstva/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Sanjin Jurišić; E-mail: sanjin@ffri.hrNatrag na popis