Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

UNIZG-WLAN, Bežična mreža Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • UNIZG-WLAN, Bežična mreža Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://wlan.unizg.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://wlan.unizg.hr/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Robert Maltarić; E-mail: robert.maltaric@srce.hrNatrag na popis