Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Provjera usklađenosti (certificiranje) produkcijskih usluga s normama sustava AAI@EduHr

Redovita godišnja provjera usklađenosti (certificiranje) usluga s normama sustava AAI@EduHr provodit će se tijekom lipnja 2024. Ovim postupkom  obuhvaćene su sve usluge koje su u Registru resursa navedene kao produkcijske usluge.

U prvoj fazi certificiranja provodi se početna provjera usklađenosti usluga s normama sustava AAI@EduHr. Administratori produkcijskih usluga kod kojih se tijekom početne provjere uoče nepravilnosti bit će o tome obaviješteni.

Sve informacije o postupku i normama nalaze se na https://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/certificiranje-usluga-u-sustavu-aaieduhr

Trenutni rezultati javno su objavljeni na https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/certificiranje-usluga/certificiranje/2024

Administratorima usluga omogućen je izravan uvid u rezultat provjere kroz sučelje Registra resursa na https://registar.aaiedu.hr. Kako se dio normi vrednuje "ručno", postoji mogućnost pogreške. U slučaju uočene pogreške kod vrednovanja normi molimo da se javite na e-mail adresu aai@srce.hr

Certificiranje usluga odnosi se na pružatelje usluga kroz sustav AAI@EduHr, za razliku od postupka certificiranja matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr koje obuhvaća izdavatelje elektroničkih identiteta.

Skrenuli bi pažnju na normu 13. Namjena odabranih atributa koja će u sljedećem certificiranju biti obavezna. Koristimo priliku pozvati administratore onih usluga koje u Registru resursa nemaju upisane namjene odabranih atributa da  upišu smislenu namjenu za svaki od odabranih atributa na način kako je to opisano u uputama na web stranici https://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/za-web-aplikacije/sustav-jedinstvene-autentikacije-korisnika#p7 u odjeljku Namjena atributa.