Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Dopunski period osmog službenog certificiranja matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr

pet, 4.1.2019. - 13:11

Za matične ustanove koje u redovnom roku nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti s normama AAI@EduHr započela je dopunska provjera (certificiranje).

Dopunsko certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr provodit ćemo u vremenu od 2. do 31. siječnja 2019. godine.

Podsjećamo kako je rezultat ove provjere stjecanje odgovarajućeg certifikata, odnosno potvrde kvalitete i pouzdanosti s kojom pojedina ustanova održava sadržaj svoga imenika. Eventualno nepristupanje certificiranju odnosno neudovoljavanje osnovnim normama može imati ozbiljne posljedice pa čak i gubitak statusa matične ustanove.

Dodatne informacije o sustavu provjere usklađenosti matičnih ustanova s normama AAI@EduHr mogu se naći na adresi:

https://www.aaiedu.hr/za-maticne-ustanove/certificiranje-maticnih-ustanova-u-sustavu-aaieduhr

a možete ih zatražiti i slanjem elektroničke pošte na adresu aai@srce.hr.