naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Zbirni prikaz matičnih ustanova (27.05.2015.)

Ukupan broj ustanova u sustavu AAI@EduHr: 228
(od toga broj ustanova koje koriste uslugu udomljavanja u Srcu: 48)
Broj ustanova koje imaju sekundarne LDAP, RADIUS i AOSI servise: 168
(od toga broj ustanova koje koriste uslugu udomljavanja sekundarnih servisa u Srcu: 119)
Ukupan broj elektroničkih identiteta: 792397
(procjena na temelju podataka od: 27.05.2015. 09:34:07)
Ustanove s ispravnim primarnim servisima:
  Broj ustanova: Postotak:
Svi servisi: 227 99.56 %
RADIUS: 228 100 %
LDAP: 227 99.56 %
AOSI: 227 99.56 %
Pojedinačni prikaz
 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje