naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište 2.0 srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
10. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
11. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
13. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
14. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
15. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
16. Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAP srce.hr SSO
17. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
18. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
19. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
20. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
21. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
22. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
23. Baltazar carnet.hr SSO
24. Baltazar irb.hr SSO
25. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
26. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
27. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
28. Broj studenata srce.hr SSO
29. Burza udžbenika carnet.hr SSO
30. CAP AAI srce.hr SSO
31. CAP AAI - novo web sjedište srce.hr SSO
32. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
33. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
34. CARNet Explain carnet.hr SSO
35. CARNet LMS carnet.hr SSO
36. CARNet Loomen carnet.hr SSO
37. CARNet Remailer carnet.hr SSO
38. CARNet RT carnet.hr SSO
39. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
40. CARNetov interni web carnet.hr SSO
41. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
42. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
43. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
44. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
45. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
46. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
47. CRM sustav carnet.hr FWS
48. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
49. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
50. CROSBI irb.hr SSO
51. CUC web carnet.hr SSO
52. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
53. Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sfzg.hr SSO
54. Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcu mev.hr SSO
55. Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademije muza.hr SSO
56. Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever unin.hr SSO
57. Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi vup.hr SSO
58. Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci veleri.hr SSO
59. Dabar - DJKBF repozitorij djkbf.hr SSO
60. Dabar - EFOS repozitorij efos.hr SSO
61. Dabar - GradRi repozitorij uniri.hr SSO
62. Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijeku pravos.hr SSO
63. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
64. Dabar - KIFoREP kif.hr SSO
65. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
66. Dabar - razvojno okruženje 3 srce.hr SSO
67. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
68. Dabar - razvojno okruženje 5 srce.hr SSO
69. Dabar - razvojno okruženje 6 srce.hr SSO
70. Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta efzg.hr SSO
71. Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta) efzg.hr SSO
72. Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijeku mefos.hr SSO
73. Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta erf.hr SSO
74. Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu efst.hr SSO
75. Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu gradst.hr SSO
76. Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebu fpzg.hr SSO
77. Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti fpz.hr SSO
78. Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti foozos.hr SSO
79. Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pharma.hr SSO
80. Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij) ffos.hr SSO
81. Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
82. Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakulteta gfv.hr SSO
83. Dabar - Repozitorij GFOS gfos.hr SSO
84. Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek gskos.hr SSO
85. Dabar - Repozitorij Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
86. Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebu simet.hr SSO
87. Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku unios.hr SSO
88. Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijeku unios.hr SSO
89. Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pravri.hr SSO
90. Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu pbf.hr SSO
91. Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ptfos.hr SSO
92. Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu pmfst.hr SSO
93. Dabar - Repozitorij SFSB sfsb.hr SSO
94. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku unidu.hr SSO
95. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadru unizd.hr SSO
96. Dabar - Repozitorij Šumarskog fakulteta sumfak.hr SSO
97. Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ufzg.hr SSO
98. Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijeku uaos.hr SSO
99. Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešiću bak.hr SSO
100. Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu vuka.hr SSO
101. Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibeniku vus.hr SSO
102. Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaru vevu.hr SSO
103. Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERN vernnet.hr SSO
104. Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebu vef.hr SSO
105. Dabar - Repozitorij VGUK vguk.hr SSO
106. Dabar - Repozitorij Visoke škole Virovitica vsmti.hr SSO
107. Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaru vtsbj.hr SSO
108. Dabar - Repozitorij završnih i diplomskih radova zvu.hr SSO
109. Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu ffzg.hr SSO
110. Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mef.hr SSO
111. Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
112. Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću velegs-nikolatesla.hr SSO
113. Dabar - Visoka poslovna škola Zagreb vpsz.hr SSO
114. Dabar - Završni i diplomski radovi pfos.hr SSO
115. Dabar - Završni i diplomski radovi veleknin.hr SSO
116. Dabar - Zid svkst.hr SSO
117. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
118. DEMLAS geof.hr SSO
119. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
120. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
121. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
122. Download centar carnet.hr FWS
123. Dreamspark Mathos repozitorij unios.hr SSO
124. Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-a pmf.hr SSO
125. e-faks srce.hr SSO
126. e-Knjižnica carnet.hr SSO
127. e-Matice carnet.hr FWS
128. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
129. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
130. ECM@CARNet carnet.hr SSO
131. edu.hr portal carnet.hr SSO
132. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
133. eduAdresar srce.hr SSO
134. eduAdresar admin srce.hr SSO
135. eduKnjižara carnet.hr SSO
136. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
137. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
138. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
139. eduroam - aplikacija za nadzor usluge srce.hr SSO
140. ELA wiki carnet.hr SSO
141. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
142. f-ticks web srce.hr SSO
143. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
144. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
145. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
146. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
147. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
148. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
149. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
150. forum.skole.hr carnet.hr SSO
151. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
152. Gitlab Srca srce.hr SSO
153. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
154. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
155. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
156. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
157. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
158. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
159. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
160. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
161. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
162. Google Apps za Arhitektonski fakultet arhitekt.hr SSO
163. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
164. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
165. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
166. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
167. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
168. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
169. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
170. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
171. gumiflex.srce srce.hr SSO
172. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
173. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
174. iLock srce.hr SSO
175. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
176. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) srce.hr SSO
177. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom srce.hr SSO
178. Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka srce.hr SSO
179. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
180. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
181. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
182. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
183. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
184. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
185. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
186. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
187. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
188. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
189. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
190. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
191. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
192. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
193. Interni servisi Srca srce.hr SSO
194. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
195. INVET carnet.hr SSO
196. IRB rezervacije irb.hr SSO
197. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
198. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
199. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
200. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
201. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
202. Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja srce.hr SSO
203. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
204. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
205. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
206. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
207. lektire.skole.hr carnet.hr SSO
208. Limesurvey - upitnik.carnet.hr carnet.hr SSO
209. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
210. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
211. mCARNet carnet.hr SSO
212. Meduza carnet.hr SSO
213. MefZgSen mef.hr SSO
214. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
215. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
216. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
217. Međuknjižnična posudba nsk.hr SSO
218. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
219. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
220. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
221. Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
222. Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebu Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
223. Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
224. Microsoft Office 365 za korisnike iz APURI Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
225. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
226. Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
227. Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-a Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
228. Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
229. Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
230. Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog instituta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
231. Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta Ivo Pilar Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
232. Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristiku Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
233. Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
234. Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
235. Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijek Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
236. Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademije Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
237. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijek Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
238. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
239. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
240. Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
241. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
242. Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
243. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
244. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjever Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
245. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli) Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
246. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadru Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
247. Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
248. Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešić Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
249. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
250. Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilišta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
251. Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
252. Microsoft Office 365 za korisnike s Elektrotehničkog fakulteta u Oijeku Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
253. Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splitu Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
254. Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
255. Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
256. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
257. Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebu Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
258. Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
259. Microsoft software download center carnet.hr SSO
260. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
261. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
262. Moj CARNet carnet.hr SSO
263. Moj oblak srce.hr SSO
264. Moj oblak ssl srce.hr SSO
265. Moj oblak ssl2 srce.hr SSO
266. Moj oblak ssl3 srce.hr SSO
267. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
268. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
269. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
270. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
271. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
272. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
273. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
274. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
275. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
276. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
277. MZOS (dev) - razvojno računalo za provjeru autentikacije srce.hr SSO
278. MZOS - Državne stipendije mzos.hr SSO
279. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
280. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
281. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
282. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (test) carnet.hr SSO
283. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
284. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
285. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
286. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
287. NISpVU carnet.hr FWS
288. NSK Proxy nsk.hr SSO
289. NSZ.hr nsz.hr SSO
290. office365.skole.hr carnet.hr SSO
291. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
292. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
293. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
294. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
295. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
296. Perseids ffzg.hr SSO
297. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
298. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
299. portal za sistemce carnet.hr SSO
300. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
301. PPK helpdesk carnet.hr FWS
302. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
303. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
304. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
305. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
306. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
307. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
308. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
309. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
310. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
311. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
312. projekti.pbf.hr pbf.hr SSO
313. Prometna učilica carnet.hr SSO
314. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
315. prora.cert.hr carnet.hr SSO
316. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
317. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
318. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
319. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
320. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
321. rezervacije.carnet.hr carnet.hr SSO
322. Riteh asp riteh.hr SSO
323. Riteh programiranje riteh.hr SSO
324. Riteh web riteh.hr SSO
325. Riteh www riteh.hr SSO
326. Riznica carnet.hr SSO
327. RPL-app azvo.hr SSO
328. Scriptrunner carnet.hr SSO
329. Sigus - wiki carnet.hr SSO
330. Sketchpad carnet.hr SSO
331. SRCE CA srce.hr SSO
332. Srce interni servisi srce.hr FWS
333. Srce VPS srce.hr SSO
334. Srce Xen Orchestra srce.hr SSO
335. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
336. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
337. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
338. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
339. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
340. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
341. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
342. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
343. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
344. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
345. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
346. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
347. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
348. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
349. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
350. sys.backup carnet.hr SSO
351. sys.dns carnet.hr SSO
352. sys.portal carnet.hr SSO
353. Šah uz školu Šahovski klub "e4" SSO
354. Šestar irb.hr SSO
355. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
356. TCS - razvoj carnet.hr SSO
357. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
358. Tempus OPUS unizg.hr SSO
359. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
360. Uniri Isvu uniri.hr SSO
361. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
362. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
363. Vijeće korisnika CARNeta carnet.hr SSO
364. Visoka poslovna škola u Višnjanu vpsvisnjan.hr SSO
365. voopIX carnet.hr SSO
366. VPN - baze pravo.hr SSO
367. Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" unipu.hr SSO
368. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
369. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
370. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
371. Web FKIT-a fkit.hr SSO
372. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
373. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
374. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
375. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
376. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
377. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
378. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
379. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
380. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
381. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
382. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
383. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
384. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
385. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
386. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
387. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
388. Web stranice Sveučilišta u Osijeku (razvoj i testiranje) unios.hr SSO
389. Web stranice Sveučilišta u Osijeku (razvoj i testiranje) unios.hr SSO
390. Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibeniku unizg.hr SSO
391. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
392. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
393. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
394. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
395. WebMail carnet.hr FWS
396. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
397. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
398. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje