naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. Abuse obrada carnet.hr FWS
7. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
8. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
9. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
10. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
12. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
13. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
14. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
15. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
16. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
17. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
18. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
19. Baltazar carnet.hr SSO
20. Baltazar irb.hr SSO
21. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
22. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
23. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
24. Broj studenata srce.hr SSO
25. Burza udžbenika carnet.hr SSO
26. CAP AAI srce.hr SSO
27. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
28. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
29. CARNet LMS carnet.hr SSO
30. CARNet Loomen carnet.hr SSO
31. CARNet Remailer carnet.hr SSO
32. CARNet RT carnet.hr SSO
33. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
34. CARNetov interni web carnet.hr SSO
35. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
36. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
37. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
38. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
39. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
40. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
41. CRM sustav carnet.hr FWS
42. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
43. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
44. CROSBI irb.hr SSO
45. CUC web carnet.hr SSO
46. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
47. DEMLAS geof.hr SSO
48. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
49. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
50. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
51. Download centar carnet.hr FWS
52. e-Knjižnica carnet.hr SSO
53. e-Matice carnet.hr FWS
54. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
55. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
56. ECM@CARNet carnet.hr SSO
57. edu.hr portal carnet.hr SSO
58. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
59. eduAdresar srce.hr SSO
60. eduAdresar admin srce.hr SSO
61. eduKnjižara carnet.hr SSO
62. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
63. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
64. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
65. ELA wiki carnet.hr SSO
66. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
67. f-ticks web srce.hr SSO
68. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
69. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
70. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
71. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
72. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
73. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
74. Forum Srca srce.hr SSO
75. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
76. forum.skole.hr carnet.hr SSO
77. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
78. Gitlab Srca srce.hr SSO
79. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
80. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
81. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
82. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
83. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
84. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
85. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
86. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
87. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
88. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
89. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
90. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
91. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
92. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
93. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
94. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
95. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
96. gumiflex.srce srce.hr SSO
97. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
98. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
99. iLock srce.hr SSO
100. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
101. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
102. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
103. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
104. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
105. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
106. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
107. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
108. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
109. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
110. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
111. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
112. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
113. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
114. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
115. Interni servisi Srca srce.hr SSO
116. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
117. INVET carnet.hr SSO
118. IRB rezervacije irb.hr SSO
119. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
120. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
121. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
122. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
123. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
124. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
125. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
126. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
127. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
128. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
129. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
130. mCARNet carnet.hr SSO
131. MefZgSen mef.hr SSO
132. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
133. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
134. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
135. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
136. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
137. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
138. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
139. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
140. Microsoft Office 365 za Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti vss.hr SSO
141. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
142. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
143. Moj oblak srce.hr SSO
144. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
145. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
146. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
147. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
148. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
149. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
150. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
151. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
152. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
153. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
154. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
155. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
156. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
157. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
158. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
159. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
160. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
161. NISpVU carnet.hr FWS
162. NSZ.hr nsz.hr SSO
163. office365.skole.hr carnet.hr SSO
164. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
165. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
166. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
167. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
168. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
169. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
170. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
171. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
172. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
173. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
174. portal za sistemce carnet.hr SSO
175. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
176. PPK helpdesk carnet.hr FWS
177. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
178. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
179. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
180. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
181. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
182. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
183. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
184. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
185. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
186. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
187. Prometna učilica carnet.hr SSO
188. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
189. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
190. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
191. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
192. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
193. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
194. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
195. Riteh asp riteh.hr SSO
196. Riteh web riteh.hr SSO
197. Riznica carnet.hr SSO
198. Scriptrunner carnet.hr SSO
199. Sketchpad carnet.hr SSO
200. SRCE CA srce.hr SSO
201. Srce interni servisi srce.hr FWS
202. Srce VPS srce.hr SSO
203. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
204. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
205. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
206. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
207. Sustav digitalnih repozitorija srce.hr SSO
208. Sustav digitalnih repozitorija - pristup putem javnog weba srce.hr SSO
209. Sustav digitalnih repozitorija - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
210. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
211. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
212. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
213. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
214. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
215. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
216. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
217. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
218. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
219. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
220. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
221. sys.backup carnet.hr SSO
222. sys.dns carnet.hr SSO
223. Šestar irb.hr SSO
224. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
225. TCS - razvoj carnet.hr SSO
226. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
227. Tempus OPUS unizg.hr SSO
228. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
229. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
230. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
231. voopIX carnet.hr SSO
232. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
233. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
234. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
235. Web FKIT-a fkit.hr SSO
236. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
237. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
238. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
239. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
240. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
241. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
242. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
243. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
244. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
245. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
246. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
247. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
248. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
249. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
250. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
251. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
252. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
253. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
254. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
255. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
256. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
257. WebMail carnet.hr FWS
258. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
259. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
260. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje