naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SSO
4. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
13. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
14. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
15. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
16. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
17. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
18. Autorizazija na internet stranicu Sveucilista u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
19. Baltazar irb.hr SSO
20. Baltazar carnet.hr SSO
21. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
22. Broj studenata srce.hr SSO
23. Burza udžbenika carnet.hr SSO
24. CAP AAI srce.hr SSO
25. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
26. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
27. CARNet LMS carnet.hr SSO
28. CARNet Loomen carnet.hr SSO
29. CARNet Remailer carnet.hr SSO
30. CARNet RT carnet.hr SSO
31. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
32. CARNetov interni web carnet.hr SSO
33. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
34. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
35. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
36. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
37. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
38. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
39. CRM sustav carnet.hr FWS
40. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
41. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
42. CROSBI irb.hr SSO
43. CUC web carnet.hr SSO
44. DEMLAS geof.hr SSO
45. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
46. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
47. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
48. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
49. Download centar carnet.hr FWS
50. DSpace repozitorij znanstvenih radova Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
51. e-Knjižnica carnet.hr SSO
52. e-Matice carnet.hr FWS
53. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
54. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
55. ECM@CARNet carnet.hr SSO
56. edu.hr portal carnet.hr SSO
57. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
58. eduAdresar srce.hr SSO
59. eduAdresar admin srce.hr SSO
60. eduKnjižara carnet.hr SSO
61. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
62. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
63. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
64. ELA wiki carnet.hr SSO
65. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
66. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
67. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
68. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
69. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
70. Filesender82 - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
71. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
72. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
73. Forum Srca srce.hr SSO
74. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
75. forum.skole.hr carnet.hr SSO
76. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
77. Gitlab Srca srce.hr SSO
78. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
79. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
80. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
81. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
82. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
83. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
84. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
85. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
86. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
87. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
88. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
89. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
90. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
91. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
92. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
93. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
94. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
95. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
96. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
97. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
98. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
99. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
100. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
101. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
102. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
103. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
104. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
105. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
106. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
107. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
108. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
109. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
110. Interni servisi Srca srce.hr SSO
111. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
112. INVET carnet.hr SSO
113. IRB rezervacije irb.hr SSO
114. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
115. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
116. Javne web usluge Srca (alternativni pristup) srce.hr SSO
117. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
118. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
119. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
120. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
121. Knjige i nastavni materijali Zdravstvenog veleučilišta Zagreb zvu.hr SSO
122. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
123. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
124. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
125. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
126. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
127. mCARNet carnet.hr SSO
128. MefZgSen mef.hr SSO
129. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
130. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
131. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
132. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
133. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
134. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
135. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
136. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
137. Microsoft Office 365 za Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti vss.hr SSO
138. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
139. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
140. Moj oblak srce.hr SSO
141. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
142. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
143. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
144. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
145. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
146. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
147. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
148. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
149. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
150. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
151. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
152. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
153. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
154. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
155. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
156. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
157. NISpVU carnet.hr FWS
158. NSZ.hr nsz.hr SSO
159. office365.skole.hr carnet.hr SSO
160. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
161. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
162. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Knowledge mzos.hr SSO
163. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
164. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
165. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
166. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
167. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
168. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
169. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
170. portal za sistemce carnet.hr SSO
171. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
172. PPK helpdesk carnet.hr FWS
173. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
174. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
175. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
176. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
177. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
178. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
179. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
180. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
181. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
182. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
183. Prometna učilica carnet.hr SSO
184. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
185. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
186. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
187. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
188. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
189. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
190. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
191. Riznica carnet.hr SSO
192. Scriptrunner carnet.hr SSO
193. Sketchpad carnet.hr SSO
194. SRCE CA srce.hr SSO
195. Srce interni servisi srce.hr FWS
196. Srce VPS srce.hr SSO
197. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
198. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
199. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
200. Sustav digitalnih repozitorija srce.hr SSO
201. Sustav digitalnih repozitorija - pristup putem javnog weba srce.hr SSO
202. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
203. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
204. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
205. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
206. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
207. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
208. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
209. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
210. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
211. sys.backup carnet.hr SSO
212. sys.dns carnet.hr SSO
213. Šestar irb.hr SSO
214. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
215. TCS - razvoj carnet.hr SSO
216. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
217. Tempus OPUS unizg.hr SSO
218. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
219. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
220. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
221. voopIX carnet.hr SSO
222. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
223. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
224. Web FKIT-a fkit.hr SSO
225. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
226. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
227. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
228. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
229. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
230. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
231. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
232. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
233. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
234. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
235. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
236. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
237. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
238. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
239. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
240. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
241. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
242. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
243. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
244. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
245. WebMail carnet.hr FWS
246. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
247. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje