naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište 2.0 srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
10. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
11. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
13. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
14. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
15. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
16. Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAP srce.hr SSO
17. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
18. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
19. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
20. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
21. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
22. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
23. Baltazar carnet.hr SSO
24. Baltazar irb.hr SSO
25. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
26. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
27. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
28. Broj studenata srce.hr SSO
29. Burza udžbenika carnet.hr SSO
30. CAP AAI srce.hr SSO
31. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
32. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
33. CARNet Explain carnet.hr SSO
34. CARNet LMS carnet.hr SSO
35. CARNet Loomen carnet.hr SSO
36. CARNet Remailer carnet.hr SSO
37. CARNet RT carnet.hr SSO
38. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
39. CARNetov interni web carnet.hr SSO
40. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
41. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
42. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
43. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
44. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
45. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
46. CRM sustav carnet.hr FWS
47. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
48. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
49. CROSBI irb.hr SSO
50. CUC web carnet.hr SSO
51. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
52. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
53. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
54. Dabar - razvojno okruženje 3 srce.hr SSO
55. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
56. Dabar - razvojno okruženje 5 srce.hr SSO
57. Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu efst.hr SSO
58. Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu gradst.hr SSO
59. Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebu fpzg.hr SSO
60. Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebu simet.hr SSO
61. Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pravri.hr SSO
62. Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ptfos.hr SSO
63. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku unidu.hr SSO
64. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadru unizd.hr SSO
65. Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu ffzg.hr SSO
66. Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mef.hr SSO
67. Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
68. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
69. DEMLAS geof.hr SSO
70. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
71. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
72. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
73. Download centar carnet.hr FWS
74. Dreamspark Mathos repozitorij unios.hr SSO
75. e-faks srce.hr SSO
76. e-Knjižnica carnet.hr SSO
77. e-Matice carnet.hr FWS
78. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
79. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
80. ECM@CARNet carnet.hr SSO
81. edu.hr portal carnet.hr SSO
82. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
83. eduAdresar srce.hr SSO
84. eduAdresar admin srce.hr SSO
85. eduKnjižara carnet.hr SSO
86. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
87. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
88. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
89. eduroam - aplikacija za nadzor usluge srce.hr SSO
90. ELA wiki carnet.hr SSO
91. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
92. f-ticks web srce.hr SSO
93. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
94. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
95. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
96. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
97. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
98. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
99. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
100. forum.skole.hr carnet.hr SSO
101. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
102. Gitlab Srca srce.hr SSO
103. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
104. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
105. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
106. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
107. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
108. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
109. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
110. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
111. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
112. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
113. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
114. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
115. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
116. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
117. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
118. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
119. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
120. gumiflex.srce srce.hr SSO
121. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
122. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
123. iLock srce.hr SSO
124. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
125. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) srce.hr SSO
126. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom srce.hr SSO
127. Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka srce.hr SSO
128. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
129. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
130. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
131. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
132. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
133. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
134. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
135. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
136. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
137. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
138. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
139. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
140. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
141. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
142. Interni servisi Srca srce.hr SSO
143. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
144. INVET carnet.hr SSO
145. IRB rezervacije irb.hr SSO
146. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
147. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
148. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
149. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
150. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
151. Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja srce.hr SSO
152. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
153. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
154. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
155. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
156. lektire.skole.hr carnet.hr SSO
157. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
158. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
159. mCARNet carnet.hr SSO
160. Meduza carnet.hr SSO
161. MefZgSen mef.hr SSO
162. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
163. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
164. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
165. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
166. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
167. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
168. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
169. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
170. Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
171. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
172. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
173. Microsoft Office 365 za korisnike s rektorata Sveučilišta u Splitu unist.hr SSO
174. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
175. Microsoft software download center carnet.hr SSO
176. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
177. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
178. Moj CARNet carnet.hr SSO
179. Moj oblak srce.hr SSO
180. Moj oblak ssl srce.hr SSO
181. Moj oblak ssl2 srce.hr SSO
182. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
183. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
184. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
185. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
186. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
187. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
188. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
189. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
190. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
191. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
192. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
193. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
194. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
195. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (test) carnet.hr SSO
196. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
197. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
198. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
199. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
200. NISpVU carnet.hr FWS
201. NSK Proxy nsk.hr SSO
202. NSZ.hr nsz.hr SSO
203. office365.skole.hr carnet.hr SSO
204. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
205. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
206. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
207. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
208. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
209. Perseids ffzg.hr SSO
210. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
211. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
212. portal za sistemce carnet.hr SSO
213. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
214. PPK helpdesk carnet.hr FWS
215. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
216. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
217. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
218. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
219. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
220. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
221. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
222. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
223. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
224. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
225. Prometna učilica carnet.hr SSO
226. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
227. prora.cert.hr carnet.hr SSO
228. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
229. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
230. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
231. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
232. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
233. Riteh asp riteh.hr SSO
234. Riteh programiranje riteh.hr SSO
235. Riteh web riteh.hr SSO
236. Riteh www riteh.hr SSO
237. Riznica carnet.hr SSO
238. RPL-app azvo.hr SSO
239. Scriptrunner carnet.hr SSO
240. Sigus - wiki carnet.hr SSO
241. Sketchpad carnet.hr SSO
242. SRCE CA srce.hr SSO
243. Srce interni servisi srce.hr FWS
244. Srce VPS srce.hr SSO
245. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
246. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
247. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
248. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
249. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
250. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
251. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
252. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
253. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
254. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
255. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
256. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
257. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
258. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
259. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
260. sys.backup carnet.hr SSO
261. sys.dns carnet.hr SSO
262. Šestar irb.hr SSO
263. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
264. TCS - razvoj carnet.hr SSO
265. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
266. Tempus OPUS unizg.hr SSO
267. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
268. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
269. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
270. voopIX carnet.hr SSO
271. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
272. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
273. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
274. Web FKIT-a fkit.hr SSO
275. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
276. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
277. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
278. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
279. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
280. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
281. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
282. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
283. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
284. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
285. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
286. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
287. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
288. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
289. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
290. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
291. Web stranice Sveučilišta u Osijeku (razvoj i testiranje) unios.hr SSO
292. Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibeniku unizg.hr SSO
293. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
294. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
295. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
296. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
297. WebMail carnet.hr FWS
298. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
299. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
300. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje