naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. Abuse obrada carnet.hr FWS
7. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
8. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
13. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
14. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
15. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
16. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
17. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
18. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
19. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
20. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
21. Baltazar irb.hr SSO
22. Baltazar carnet.hr SSO
23. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
24. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
25. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
26. Broj studenata srce.hr SSO
27. Burza udžbenika carnet.hr SSO
28. CAP AAI srce.hr SSO
29. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
30. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
31. CARNet LMS carnet.hr SSO
32. CARNet Loomen carnet.hr SSO
33. CARNet Remailer carnet.hr SSO
34. CARNet RT carnet.hr SSO
35. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
36. CARNetov interni web carnet.hr SSO
37. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
38. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
39. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
40. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
41. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
42. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
43. CODE42 eduGAIN SSO
44. CRM sustav carnet.hr FWS
45. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
46. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
47. CROSBI irb.hr SSO
48. CUC web carnet.hr SSO
49. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
50. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
51. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
52. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
53. Dabar - Repozitorij završnih radova MEF-a mef.hr SSO
54. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
55. DEMLAS geof.hr SSO
56. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
57. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
58. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
59. Download centar carnet.hr FWS
60. e-Knjižnica carnet.hr SSO
61. e-Matice carnet.hr FWS
62. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
63. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
64. ECM@CARNet carnet.hr SSO
65. edu.hr portal carnet.hr SSO
66. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
67. eduAdresar srce.hr SSO
68. eduAdresar admin srce.hr SSO
69. eduKnjižara carnet.hr SSO
70. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
71. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
72. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
73. ELA wiki carnet.hr SSO
74. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
75. f-ticks web srce.hr SSO
76. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
77. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
78. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
79. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
80. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
81. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
82. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
83. forum.skole.hr carnet.hr SSO
84. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
85. Gitlab Srca srce.hr SSO
86. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
87. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
88. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
89. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
90. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
91. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
92. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
93. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
94. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
95. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
96. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
97. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
98. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
99. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
100. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
101. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
102. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
103. gumiflex.srce srce.hr SSO
104. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
105. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
106. iLock srce.hr SSO
107. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
108. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
109. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
110. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
111. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
112. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
113. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
114. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
115. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
116. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
117. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
118. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
119. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
120. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
121. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
122. Interni servisi Srca srce.hr SSO
123. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
124. INVET carnet.hr SSO
125. IRB rezervacije irb.hr SSO
126. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
127. ISVU skladište srce.hr SSO
128. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
129. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
130. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
131. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
132. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
133. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
134. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
135. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
136. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
137. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
138. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
139. mCARNet carnet.hr SSO
140. MefZgSen mef.hr SSO
141. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
142. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
143. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
144. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
145. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
146. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
147. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
148. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
149. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
150. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
151. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
152. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
153. Moj CARNet carnet.hr SSO
154. Moj oblak srce.hr SSO
155. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
156. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
157. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
158. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
159. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
160. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
161. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
162. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
163. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
164. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
165. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
166. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
167. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
168. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
169. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
170. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
171. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
172. NISpVU carnet.hr FWS
173. NSK Proxy nsk.hr SSO
174. NSZ.hr nsz.hr SSO
175. office365.skole.hr carnet.hr SSO
176. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
177. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
178. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
179. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
180. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
181. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
182. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
183. portal za sistemce carnet.hr SSO
184. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
185. PPK helpdesk carnet.hr FWS
186. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
187. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
188. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
189. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
190. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
191. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
192. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
193. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
194. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
195. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
196. Prometna učilica carnet.hr SSO
197. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
198. prora.cert.hr carnet.hr SSO
199. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
200. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
201. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
202. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
203. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
204. Riteh asp riteh.hr SSO
205. Riteh programiranje riteh.hr SSO
206. Riteh web riteh.hr SSO
207. Riteh www riteh.hr SSO
208. Riznica carnet.hr SSO
209. RPL APP azvo.hr SSO
210. Scriptrunner carnet.hr SSO
211. Sketchpad carnet.hr SSO
212. SRCE CA srce.hr SSO
213. Srce interni servisi srce.hr FWS
214. Srce VPS srce.hr SSO
215. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
216. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
217. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
218. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
219. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
220. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
221. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
222. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
223. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
224. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
225. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
226. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
227. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
228. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
229. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
230. sys.backup carnet.hr SSO
231. sys.dns carnet.hr SSO
232. Šestar irb.hr SSO
233. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
234. TCS - razvoj carnet.hr SSO
235. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
236. Tempus OPUS unizg.hr SSO
237. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
238. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
239. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
240. voopIX carnet.hr SSO
241. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
242. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
243. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
244. Web FKIT-a fkit.hr SSO
245. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
246. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
247. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
248. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
249. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
250. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
251. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
252. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
253. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
254. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
255. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
256. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
257. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
258. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
259. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
260. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
261. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
262. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
263. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
264. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
265. WebMail carnet.hr FWS
266. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
267. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
268. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje