naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SSO
4. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
13. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
14. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
15. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
16. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
17. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
18. Baltazar irb.hr SSO
19. Baltazar carnet.hr SSO
20. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
21. Broj studenata srce.hr SSO
22. Burza udžbenika carnet.hr SSO
23. CAP AAI srce.hr SSO
24. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
25. CARNet LMS carnet.hr SSO
26. CARNet Loomen carnet.hr SSO
27. CARNet Remailer carnet.hr SSO
28. CARNet RT carnet.hr SSO
29. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
30. CARNetov interni web carnet.hr SSO
31. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
32. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
33. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
34. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
35. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
36. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
37. CRM sustav carnet.hr FWS
38. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
39. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
40. CROSBI irb.hr SSO
41. CUC web carnet.hr SSO
42. DEMLAS geof.hr SSO
43. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
44. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
45. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
46. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
47. Download centar carnet.hr FWS
48. DSpace repozitorij znanstvenih radova Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
49. e-Knjižnica carnet.hr SSO
50. e-Matice carnet.hr FWS
51. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
52. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
53. ECM@CARNet carnet.hr SSO
54. edu.hr portal carnet.hr SSO
55. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
56. eduAdresar srce.hr SSO
57. eduAdresar admin srce.hr SSO
58. eduKnjižara carnet.hr SSO
59. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
60. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
61. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
62. ELA wiki carnet.hr SSO
63. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
64. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
65. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
66. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
67. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
68. Filesender82 - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
69. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
70. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
71. Forum Srca srce.hr SSO
72. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
73. forum.skole.hr carnet.hr SSO
74. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
75. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
76. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
77. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
78. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
79. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
80. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
81. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
82. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
83. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
84. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
85. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
86. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
87. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
88. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
89. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
90. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
91. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
92. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
93. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
94. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
95. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
96. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
97. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
98. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
99. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
100. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
101. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
102. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
103. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
104. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
105. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
106. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
107. Interni servisi Srca srce.hr SSO
108. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
109. INVET carnet.hr SSO
110. IRB rezervacije irb.hr SSO
111. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
112. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
113. Javne web usluge Srca (alternativni pristup) srce.hr SSO
114. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
115. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
116. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
117. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
118. Knjige i nastavni materijali Zdravstvenog veleučilišta Zagreb zvu.hr SSO
119. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
120. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
121. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
122. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
123. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
124. mCARNet carnet.hr SSO
125. MefZgSen mef.hr SSO
126. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
127. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
128. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
129. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
130. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
131. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
132. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
133. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
134. Microsoft Office 365 za Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti vss.hr SSO
135. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
136. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
137. Moj oblak srce.hr SSO
138. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
139. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
140. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
141. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
142. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
143. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
144. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
145. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
146. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
147. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
148. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
149. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
150. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
151. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
152. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
153. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
154. NISpVU carnet.hr FWS
155. NSZ.hr nsz.hr SSO
156. office365.skole.hr carnet.hr SSO
157. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
158. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
159. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Knowledge mzos.hr SSO
160. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
161. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
162. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
163. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
164. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
165. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
166. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
167. portal za sistemce carnet.hr SSO
168. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
169. PPK helpdesk carnet.hr FWS
170. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
171. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
172. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
173. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
174. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
175. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
176. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
177. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
178. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
179. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
180. Prometna učilica carnet.hr SSO
181. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
182. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
183. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
184. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
185. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
186. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
187. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
188. Riznica carnet.hr SSO
189. Scriptrunner carnet.hr SSO
190. Sketchpad carnet.hr SSO
191. SRCE CA srce.hr SSO
192. Srce interni servisi srce.hr FWS
193. Srce VPS srce.hr SSO
194. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
195. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
196. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
197. Sustav digitalnih repozitorija srce.hr SSO
198. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
199. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
200. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
201. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
202. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
203. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
204. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
205. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
206. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
207. sys.backup carnet.hr SSO
208. sys.dns carnet.hr SSO
209. Šestar irb.hr SSO
210. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
211. TCS - razvoj carnet.hr SSO
212. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
213. Tempus OPUS unizg.hr SSO
214. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
215. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
216. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
217. voopIX carnet.hr SSO
218. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
219. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
220. Web FKIT-a fkit.hr SSO
221. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
222. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
223. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
224. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
225. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
226. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
227. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
228. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
229. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
230. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
231. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
232. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
233. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
234. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
235. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
236. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
237. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
238. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
239. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
240. WebMail carnet.hr FWS
241. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
242. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje