naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SSO
4. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
13. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
14. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
15. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
16. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
17. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
18. Autorizazija na internet stranicu Sveucilista u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
19. Baltazar irb.hr SSO
20. Baltazar carnet.hr SSO
21. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
22. Broj studenata srce.hr SSO
23. Burza udžbenika carnet.hr SSO
24. CAP AAI srce.hr SSO
25. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
26. CARNet LMS carnet.hr SSO
27. CARNet Loomen carnet.hr SSO
28. CARNet Remailer carnet.hr SSO
29. CARNet RT carnet.hr SSO
30. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
31. CARNetov interni web carnet.hr SSO
32. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
33. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
34. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
35. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
36. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
37. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
38. CRM sustav carnet.hr FWS
39. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
40. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
41. CROSBI irb.hr SSO
42. CUC web carnet.hr SSO
43. DEMLAS geof.hr SSO
44. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
45. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
46. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
47. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
48. Download centar carnet.hr FWS
49. DSpace repozitorij znanstvenih radova Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
50. e-Knjižnica carnet.hr SSO
51. e-Matice carnet.hr FWS
52. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
53. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
54. ECM@CARNet carnet.hr SSO
55. edu.hr portal carnet.hr SSO
56. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
57. eduAdresar srce.hr SSO
58. eduAdresar admin srce.hr SSO
59. eduKnjižara carnet.hr SSO
60. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
61. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
62. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
63. ELA wiki carnet.hr SSO
64. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
65. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
66. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
67. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
68. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
69. Filesender82 - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
70. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
71. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
72. Forum Srca srce.hr SSO
73. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
74. forum.skole.hr carnet.hr SSO
75. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
76. Gitlab Srca srce.hr SSO
77. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
78. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
79. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
80. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
81. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
82. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
83. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
84. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
85. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
86. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
87. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
88. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
89. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
90. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
91. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
92. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
93. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
94. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
95. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
96. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
97. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
98. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
99. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
100. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
101. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
102. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
103. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
104. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
105. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
106. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
107. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
108. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
109. Interni servisi Srca srce.hr SSO
110. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
111. INVET carnet.hr SSO
112. IRB rezervacije irb.hr SSO
113. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
114. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
115. Javne web usluge Srca (alternativni pristup) srce.hr SSO
116. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
117. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
118. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
119. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
120. Knjige i nastavni materijali Zdravstvenog veleučilišta Zagreb zvu.hr SSO
121. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
122. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
123. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
124. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
125. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
126. mCARNet carnet.hr SSO
127. MefZgSen mef.hr SSO
128. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
129. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
130. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
131. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
132. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
133. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
134. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
135. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
136. Microsoft Office 365 za Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti vss.hr SSO
137. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
138. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
139. Moj oblak srce.hr SSO
140. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
141. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
142. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
143. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
144. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
145. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
146. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
147. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
148. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
149. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
150. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
151. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
152. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
153. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
154. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
155. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
156. NISpVU carnet.hr FWS
157. NSZ.hr nsz.hr SSO
158. office365.skole.hr carnet.hr SSO
159. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
160. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
161. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Knowledge mzos.hr SSO
162. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
163. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
164. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
165. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
166. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
167. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
168. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
169. portal za sistemce carnet.hr SSO
170. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
171. PPK helpdesk carnet.hr FWS
172. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
173. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
174. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
175. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
176. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
177. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
178. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
179. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
180. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
181. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
182. Prometna učilica carnet.hr SSO
183. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
184. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
185. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
186. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
187. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
188. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
189. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
190. Riznica carnet.hr SSO
191. Scriptrunner carnet.hr SSO
192. Sketchpad carnet.hr SSO
193. SRCE CA srce.hr SSO
194. Srce interni servisi srce.hr FWS
195. Srce VPS srce.hr SSO
196. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
197. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
198. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
199. Sustav digitalnih repozitorija srce.hr SSO
200. Sustav digitalnih repozitorija - pristup putem javnog weba srce.hr SSO
201. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
202. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
203. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
204. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
205. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
206. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
207. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
208. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
209. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
210. sys.backup carnet.hr SSO
211. sys.dns carnet.hr SSO
212. Šestar irb.hr SSO
213. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
214. TCS - razvoj carnet.hr SSO
215. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
216. Tempus OPUS unizg.hr SSO
217. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
218. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
219. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
220. voopIX carnet.hr SSO
221. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
222. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
223. Web FKIT-a fkit.hr SSO
224. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
225. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
226. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
227. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
228. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
229. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
230. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
231. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
232. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
233. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
234. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
235. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
236. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
237. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
238. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
239. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
240. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
241. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
242. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
243. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
244. WebMail carnet.hr FWS
245. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
246. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje