naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SSO
4. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
12. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
13. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
14. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
15. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
16. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
17. Baltazar irb.hr SSO
18. Baltazar carnet.hr SSO
19. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
20. Broj studenata srce.hr SSO
21. Burza udžbenika carnet.hr SSO
22. CAP AAI srce.hr SSO
23. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
24. CARNet LMS carnet.hr SSO
25. CARNet Loomen carnet.hr SSO
26. CARNet Remailer carnet.hr SSO
27. CARNet RT carnet.hr SSO
28. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
29. CARNetov interni web carnet.hr SSO
30. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
31. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
32. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
33. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
34. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
35. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
36. CRM sustav carnet.hr FWS
37. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
38. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
39. CROSBI irb.hr SSO
40. CUC web carnet.hr SSO
41. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
42. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
43. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
44. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
45. Download centar carnet.hr FWS
46. DSpace repozitorij znanstvenih radova Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
47. e-Knjižnica carnet.hr SSO
48. e-Matice carnet.hr FWS
49. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
50. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
51. ECM@CARNet carnet.hr SSO
52. edu.hr portal carnet.hr SSO
53. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
54. eduAdresar srce.hr SSO
55. eduAdresar admin srce.hr SSO
56. eduKnjižara carnet.hr SSO
57. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
58. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
59. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
60. ELA wiki carnet.hr SSO
61. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
62. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
63. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
64. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
65. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
66. Filesender82 - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
67. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
68. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
69. Forum Srca srce.hr SSO
70. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
71. forum.skole.hr carnet.hr SSO
72. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
73. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
74. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
75. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
76. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
77. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
78. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
79. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
80. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
81. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
82. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
83. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
84. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
85. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
86. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
87. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
88. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
89. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
90. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
91. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
92. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
93. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
94. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
95. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
96. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
97. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
98. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
99. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
100. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
101. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
102. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
103. Interni servisi Srca srce.hr SSO
104. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
105. INVET carnet.hr SSO
106. IRB rezervacije irb.hr SSO
107. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
108. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
109. Javne web usluge Srca (alternativni pristup) srce.hr SSO
110. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
111. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
112. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
113. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
114. Knjige i nastavni materijali Zdravstvenog veleučilišta Zagreb zvu.hr SSO
115. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
116. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
117. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
118. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
119. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
120. mCARNet carnet.hr SSO
121. MefZgSen mef.hr SSO
122. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
123. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
124. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
125. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
126. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
127. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
128. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
129. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
130. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
131. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
132. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
133. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
134. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
135. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
136. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
137. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
138. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
139. MSDNAA sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
140. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
141. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
142. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
143. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
144. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
145. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
146. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
147. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
148. NISpVU carnet.hr FWS
149. NSZ.hr nsz.hr SSO
150. office365.skole.hr carnet.hr SSO
151. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
152. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
153. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Knowledge mzos.hr SSO
154. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
155. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
156. Portal Sigurnost carnet.hr SSO
157. Portal Sigurnost (alternativna adresa) carnet.hr SSO
158. Portal Sigurnost (alternativna adresa) carnet.hr SSO
159. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
160. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
161. portal za sistemce carnet.hr SSO
162. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
163. PPK helpdesk carnet.hr FWS
164. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
165. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
166. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
167. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
168. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
169. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
170. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
171. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
172. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
173. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
174. Prometna učilica carnet.hr SSO
175. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
176. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
177. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
178. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
179. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
180. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
181. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
182. Riznica carnet.hr SSO
183. Scriptrunner carnet.hr SSO
184. SIP@EduHr srce.hr FWS
185. Sketchpad carnet.hr SSO
186. SRCE CA srce.hr SSO
187. Srce interni servisi srce.hr FWS
188. Srce VPS srce.hr SSO
189. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
190. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
191. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
192. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
193. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
194. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
195. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
196. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
197. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
198. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
199. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
200. sys.backup carnet.hr SSO
201. Šestar irb.hr SSO
202. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
203. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
204. Tempus OPUS unizg.hr SSO
205. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
206. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
207. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
208. voopIX carnet.hr SSO
209. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
210. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
211. Web FKIT-a fkit.hr SSO
212. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
213. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
214. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
215. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
216. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
217. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
218. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
219. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
220. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
221. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
222. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
223. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
224. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
225. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
226. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
227. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
228. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
229. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
230. WebMail carnet.hr FWS
231. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
232. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje