naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište 2.0 srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
10. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
11. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
13. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
14. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
15. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
16. Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAP srce.hr SSO
17. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
18. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
19. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
20. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
21. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
22. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
23. Baltazar irb.hr SSO
24. Baltazar carnet.hr SSO
25. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
26. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
27. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
28. Broj studenata srce.hr SSO
29. Burza udžbenika carnet.hr SSO
30. CAP AAI srce.hr SSO
31. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
32. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
33. CARNet Explain carnet.hr SSO
34. CARNet LMS carnet.hr SSO
35. CARNet Loomen carnet.hr SSO
36. CARNet Remailer carnet.hr SSO
37. CARNet RT carnet.hr SSO
38. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
39. CARNetov interni web carnet.hr SSO
40. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
41. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
42. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
43. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
44. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
45. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
46. CRM sustav carnet.hr FWS
47. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
48. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
49. CROSBI irb.hr SSO
50. CUC web carnet.hr SSO
51. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
52. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
53. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
54. Dabar - razvojno okruženje 3 srce.hr SSO
55. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
56. Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu efst.hr SSO
57. Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu gradst.hr SSO
58. Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebu fpzg.hr SSO
59. Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebu simet.hr SSO
60. Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pravri.hr SSO
61. Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ptfos.hr SSO
62. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku unidu.hr SSO
63. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadru unizd.hr SSO
64. Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu ffzg.hr SSO
65. Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mef.hr SSO
66. Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
67. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
68. DEMLAS geof.hr SSO
69. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
70. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
71. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
72. Download centar carnet.hr FWS
73. Dreamspark Mathos repozitorij unios.hr SSO
74. e-faks srce.hr SSO
75. e-Knjižnica carnet.hr SSO
76. e-Matice carnet.hr FWS
77. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
78. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
79. ECM@CARNet carnet.hr SSO
80. edu.hr portal carnet.hr SSO
81. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
82. eduAdresar srce.hr SSO
83. eduAdresar admin srce.hr SSO
84. eduKnjižara carnet.hr SSO
85. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
86. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
87. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
88. eduroam - aplikacija za nadzor usluge srce.hr SSO
89. ELA wiki carnet.hr SSO
90. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
91. f-ticks web srce.hr SSO
92. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
93. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
94. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
95. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
96. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
97. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
98. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
99. forum.skole.hr carnet.hr SSO
100. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
101. Gitlab Srca srce.hr SSO
102. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
103. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
104. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
105. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
106. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
107. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
108. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
109. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
110. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
111. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
112. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
113. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
114. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
115. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
116. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
117. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
118. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
119. gumiflex.srce srce.hr SSO
120. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
121. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
122. iLock srce.hr SSO
123. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
124. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) srce.hr SSO
125. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom srce.hr SSO
126. Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka srce.hr SSO
127. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
128. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
129. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
130. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
131. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
132. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
133. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
134. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
135. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
136. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
137. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
138. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
139. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
140. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
141. Interni servisi Srca srce.hr SSO
142. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
143. INVET carnet.hr SSO
144. IRB rezervacije irb.hr SSO
145. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
146. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
147. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
148. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
149. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
150. Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja srce.hr SSO
151. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
152. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
153. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
154. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
155. lektire.skole.hr carnet.hr SSO
156. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
157. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
158. mCARNet carnet.hr SSO
159. Meduza carnet.hr SSO
160. MefZgSen mef.hr SSO
161. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
162. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
163. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
164. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
165. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
166. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
167. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
168. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
169. Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftni fakultet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
170. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
171. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
172. Microsoft Office 365 za korisnike s rektorata Sveučilišta u Splitu unist.hr SSO
173. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
174. Microsoft software download center carnet.hr SSO
175. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
176. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
177. Moj CARNet carnet.hr SSO
178. Moj oblak srce.hr SSO
179. Moj oblak ssl srce.hr SSO
180. Moj oblak ssl2 srce.hr SSO
181. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
182. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
183. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
184. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
185. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
186. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
187. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
188. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
189. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
190. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
191. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
192. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
193. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
194. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (test) carnet.hr SSO
195. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
196. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
197. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
198. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
199. NISpVU carnet.hr FWS
200. NSK Proxy nsk.hr SSO
201. NSZ.hr nsz.hr SSO
202. office365.skole.hr carnet.hr SSO
203. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
204. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
205. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
206. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
207. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
208. Perseids ffzg.hr SSO
209. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
210. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
211. portal za sistemce carnet.hr SSO
212. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
213. PPK helpdesk carnet.hr FWS
214. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
215. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
216. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
217. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
218. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
219. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
220. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
221. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
222. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
223. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
224. Prometna učilica carnet.hr SSO
225. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
226. prora.cert.hr carnet.hr SSO
227. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
228. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
229. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
230. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
231. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
232. Riteh asp riteh.hr SSO
233. Riteh programiranje riteh.hr SSO
234. Riteh web riteh.hr SSO
235. Riteh www riteh.hr SSO
236. Riznica carnet.hr SSO
237. RPL-app azvo.hr SSO
238. Scriptrunner carnet.hr SSO
239. Sketchpad carnet.hr SSO
240. SRCE CA srce.hr SSO
241. Srce interni servisi srce.hr FWS
242. Srce VPS srce.hr SSO
243. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
244. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
245. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
246. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
247. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
248. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
249. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
250. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
251. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
252. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
253. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
254. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
255. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
256. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
257. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
258. sys.backup carnet.hr SSO
259. sys.dns carnet.hr SSO
260. Šestar irb.hr SSO
261. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
262. TCS - razvoj carnet.hr SSO
263. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
264. Tempus OPUS unizg.hr SSO
265. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
266. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
267. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
268. voopIX carnet.hr SSO
269. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
270. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
271. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
272. Web FKIT-a fkit.hr SSO
273. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
274. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
275. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
276. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
277. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
278. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
279. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
280. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
281. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
282. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
283. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
284. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
285. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
286. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
287. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
288. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
289. Web stranice Sveučilišta u Osijeku (razvoj i testiranje) unios.hr SSO
290. Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibeniku unizg.hr SSO
291. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
292. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
293. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
294. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
295. WebMail carnet.hr FWS
296. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
297. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
298. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje