naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. Abuse obrada carnet.hr FWS
7. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
8. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
13. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
14. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
15. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
16. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
17. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
18. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
19. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
20. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
21. Baltazar irb.hr SSO
22. Baltazar carnet.hr SSO
23. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
24. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
25. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
26. Broj studenata srce.hr SSO
27. Burza udžbenika carnet.hr SSO
28. CAP AAI srce.hr SSO
29. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
30. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
31. CARNet LMS carnet.hr SSO
32. CARNet Loomen carnet.hr SSO
33. CARNet Remailer carnet.hr SSO
34. CARNet RT carnet.hr SSO
35. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
36. CARNetov interni web carnet.hr SSO
37. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
38. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
39. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
40. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
41. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
42. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
43. CRM sustav carnet.hr FWS
44. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
45. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
46. CROSBI irb.hr SSO
47. CUC web carnet.hr SSO
48. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
49. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
50. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
51. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
52. Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu gradst.hr SSO
53. Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebu fpzg.hr SSO
54. Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebu simet.hr SSO
55. Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ptfos.hr SSO
56. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadru unizd.hr SSO
57. Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu ffzg.hr SSO
58. Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mef.hr SSO
59. Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
60. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
61. DEMLAS geof.hr SSO
62. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
63. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
64. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
65. Download centar carnet.hr FWS
66. Dreamspark Mathos repozitorij unios.hr SSO
67. e-faks srce.hr SSO
68. e-Knjižnica carnet.hr SSO
69. e-Matice carnet.hr FWS
70. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
71. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
72. ECM@CARNet carnet.hr SSO
73. edu.hr portal carnet.hr SSO
74. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
75. eduAdresar srce.hr SSO
76. eduAdresar admin srce.hr SSO
77. eduKnjižara carnet.hr SSO
78. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
79. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
80. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
81. eduroam - aplikacija za nadzor usluge srce.hr SSO
82. ELA wiki carnet.hr SSO
83. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
84. f-ticks web srce.hr SSO
85. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
86. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
87. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
88. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
89. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
90. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
91. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
92. forum.skole.hr carnet.hr SSO
93. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
94. Gitlab Srca srce.hr SSO
95. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
96. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
97. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
98. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
99. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
100. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
101. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
102. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
103. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
104. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
105. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
106. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
107. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
108. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
109. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
110. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
111. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
112. gumiflex.srce srce.hr SSO
113. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
114. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
115. iLock srce.hr SSO
116. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
117. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) srce.hr SSO
118. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom srce.hr SSO
119. Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka srce.hr SSO
120. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
121. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
122. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
123. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
124. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
125. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
126. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
127. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
128. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
129. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
130. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
131. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
132. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
133. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
134. Interni servisi Srca srce.hr SSO
135. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
136. INVET carnet.hr SSO
137. IRB rezervacije irb.hr SSO
138. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
139. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
140. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
141. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
142. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
143. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
144. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
145. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
146. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
147. lektire.skole.hr carnet.hr SSO
148. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
149. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
150. mCARNet carnet.hr SSO
151. Meduza carnet.hr SSO
152. MefZgSen mef.hr SSO
153. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
154. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
155. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
156. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
157. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
158. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
159. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
160. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
161. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
162. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
163. Microsoft Office 365 za korisnike s rektorata Sveučilišta u Splitu unist.hr SSO
164. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
165. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
166. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
167. Moj CARNet carnet.hr SSO
168. Moj oblak srce.hr SSO
169. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
170. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
171. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
172. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
173. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
174. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
175. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
176. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
177. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
178. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
179. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
180. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
181. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
182. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (test) carnet.hr SSO
183. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
184. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
185. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
186. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
187. NISpVU carnet.hr FWS
188. NSK Proxy nsk.hr SSO
189. NSZ.hr nsz.hr SSO
190. office365.skole.hr carnet.hr SSO
191. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
192. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
193. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
194. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
195. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
196. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
197. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
198. portal za sistemce carnet.hr SSO
199. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
200. PPK helpdesk carnet.hr FWS
201. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
202. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
203. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
204. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
205. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
206. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
207. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
208. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
209. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
210. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
211. Prometna učilica carnet.hr SSO
212. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
213. prora.cert.hr carnet.hr SSO
214. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
215. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
216. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
217. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
218. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
219. Riteh asp riteh.hr SSO
220. Riteh programiranje riteh.hr SSO
221. Riteh web riteh.hr SSO
222. Riteh www riteh.hr SSO
223. Riznica carnet.hr SSO
224. RPL-app azvo.hr SSO
225. Scriptrunner carnet.hr SSO
226. Sketchpad carnet.hr SSO
227. SRCE CA srce.hr SSO
228. Srce interni servisi srce.hr FWS
229. Srce VPS srce.hr SSO
230. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
231. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
232. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
233. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
234. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
235. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
236. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
237. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
238. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
239. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
240. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
241. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
242. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
243. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
244. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
245. sys.backup carnet.hr SSO
246. sys.dns carnet.hr SSO
247. Šestar irb.hr SSO
248. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
249. TCS - razvoj carnet.hr SSO
250. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
251. Tempus OPUS unizg.hr SSO
252. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
253. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
254. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
255. voopIX carnet.hr SSO
256. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
257. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
258. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
259. Web FKIT-a fkit.hr SSO
260. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
261. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
262. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
263. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
264. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
265. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
266. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
267. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
268. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
269. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
270. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
271. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
272. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
273. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
274. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
275. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
276. Web stranice Sveučilišta u Osijeku (razvoj i testiranje) unios.hr SSO
277. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
278. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
279. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
280. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
281. WebMail carnet.hr FWS
282. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
283. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
284. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje