naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SSO
4. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
12. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
13. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
14. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
15. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
16. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
17. Baltazar irb.hr SSO
18. Baltazar carnet.hr SSO
19. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
20. Broj studenata srce.hr SSO
21. Burza udžbenika carnet.hr SSO
22. CAP AAI srce.hr SSO
23. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
24. CARNet LMS carnet.hr SSO
25. CARNet Loomen carnet.hr SSO
26. CARNet Remailer carnet.hr SSO
27. CARNet RT carnet.hr SSO
28. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
29. CARNetov interni web carnet.hr SSO
30. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
31. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
32. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
33. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
34. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
35. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
36. CRM sustav carnet.hr FWS
37. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
38. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
39. CROSBI irb.hr SSO
40. CUC web carnet.hr SSO
41. DEMLAS geof.hr SSO
42. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
43. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
44. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
45. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
46. Download centar carnet.hr FWS
47. DSpace repozitorij znanstvenih radova Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
48. e-Knjižnica carnet.hr SSO
49. e-Matice carnet.hr FWS
50. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
51. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
52. ECM@CARNet carnet.hr SSO
53. edu.hr portal carnet.hr SSO
54. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
55. eduAdresar srce.hr SSO
56. eduAdresar admin srce.hr SSO
57. eduKnjižara carnet.hr SSO
58. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
59. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
60. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
61. ELA wiki carnet.hr SSO
62. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
63. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
64. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
65. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
66. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
67. Filesender82 - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
68. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
69. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
70. Forum Srca srce.hr SSO
71. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
72. forum.skole.hr carnet.hr SSO
73. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
74. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
75. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
76. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
77. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
78. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
79. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
80. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
81. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
82. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
83. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
84. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
85. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
86. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
87. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
88. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
89. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
90. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
91. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
92. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
93. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
94. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
95. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
96. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
97. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
98. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
99. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
100. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
101. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
102. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
103. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
104. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
105. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
106. Interni servisi Srca srce.hr SSO
107. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
108. INVET carnet.hr SSO
109. IRB rezervacije irb.hr SSO
110. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
111. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
112. Javne web usluge Srca (alternativni pristup) srce.hr SSO
113. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
114. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
115. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
116. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
117. Knjige i nastavni materijali Zdravstvenog veleučilišta Zagreb zvu.hr SSO
118. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
119. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
120. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
121. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
122. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
123. mCARNet carnet.hr SSO
124. MefZgSen mef.hr SSO
125. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
126. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
127. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
128. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
129. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
130. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
131. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
132. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
133. Microsoft Office 365 za Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti vss.hr SSO
134. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
135. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
136. Moj oblak srce.hr SSO
137. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
138. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
139. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
140. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
141. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
142. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
143. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
144. MSDNAA sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
145. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
146. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
147. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
148. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
149. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
150. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
151. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
152. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
153. NISpVU carnet.hr FWS
154. NSZ.hr nsz.hr SSO
155. office365.skole.hr carnet.hr SSO
156. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
157. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
158. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Knowledge mzos.hr SSO
159. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
160. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
161. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
162. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
163. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
164. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
165. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
166. portal za sistemce carnet.hr SSO
167. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
168. PPK helpdesk carnet.hr FWS
169. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
170. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
171. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
172. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
173. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
174. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
175. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
176. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
177. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
178. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
179. Prometna učilica carnet.hr SSO
180. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
181. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
182. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
183. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
184. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
185. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
186. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
187. Riznica carnet.hr SSO
188. Scriptrunner carnet.hr SSO
189. Sketchpad carnet.hr SSO
190. SRCE CA srce.hr SSO
191. Srce interni servisi srce.hr FWS
192. Srce VPS srce.hr SSO
193. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
194. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
195. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
196. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
197. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
198. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
199. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
200. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
201. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
202. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
203. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
204. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
205. sys.backup carnet.hr SSO
206. sys.dns carnet.hr SSO
207. Šestar irb.hr SSO
208. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
209. TCS - razvoj carnet.hr SSO
210. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
211. Tempus OPUS unizg.hr SSO
212. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
213. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
214. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
215. voopIX carnet.hr SSO
216. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
217. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
218. Web FKIT-a fkit.hr SSO
219. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
220. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
221. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
222. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
223. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
224. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
225. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
226. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
227. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
228. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
229. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
230. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
231. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
232. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
233. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
234. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
235. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
236. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
237. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
238. WebMail carnet.hr FWS
239. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
240. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje