naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište 2.0 srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
10. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
11. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
13. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
14. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
15. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
16. Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAP srce.hr SSO
17. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
18. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
19. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
20. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
21. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
22. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
23. Baltazar irb.hr SSO
24. Baltazar carnet.hr SSO
25. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
26. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
27. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
28. Broj studenata srce.hr SSO
29. Burza udžbenika carnet.hr SSO
30. CAP AAI srce.hr SSO
31. CAP AAI - novo web sjedište srce.hr SSO
32. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
33. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
34. CARNet Explain carnet.hr SSO
35. CARNet LMS carnet.hr SSO
36. CARNet Loomen carnet.hr SSO
37. CARNet Remailer carnet.hr SSO
38. CARNet RT carnet.hr SSO
39. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
40. CARNetov interni web carnet.hr SSO
41. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
42. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
43. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
44. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
45. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
46. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
47. CRM sustav carnet.hr FWS
48. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
49. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
50. CROSBI irb.hr SSO
51. CUC web carnet.hr SSO
52. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
53. Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sfzg.hr SSO
54. Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcu mev.hr SSO
55. Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademije muza.hr SSO
56. Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever unin.hr SSO
57. Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi vup.hr SSO
58. Dabar - DJKBF repozitorij djkbf.hr SSO
59. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
60. Dabar - KIFoREP kif.hr SSO
61. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
62. Dabar - razvojno okruženje 3 srce.hr SSO
63. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
64. Dabar - razvojno okruženje 5 srce.hr SSO
65. Dabar - razvojno okruženje 6 srce.hr SSO
66. Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu efst.hr SSO
67. Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu gradst.hr SSO
68. Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebu fpzg.hr SSO
69. Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti fpz.hr SSO
70. Dabar - Repozitorij Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
71. Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebu simet.hr SSO
72. Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijeku unios.hr SSO
73. Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pravri.hr SSO
74. Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ptfos.hr SSO
75. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku unidu.hr SSO
76. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadru unizd.hr SSO
77. Dabar - Repozitorij Šumarskog fakulteta sumfak.hr SSO
78. Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu ffzg.hr SSO
79. Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mef.hr SSO
80. Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
81. Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću velegs-nikolatesla.hr SSO
82. Dabar - Završni i diplomski radovi veleknin.hr SSO
83. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
84. DEMLAS geof.hr SSO
85. Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci veleri.hr SSO
86. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
87. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
88. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
89. Download centar carnet.hr FWS
90. Dreamspark Mathos repozitorij unios.hr SSO
91. e-faks srce.hr SSO
92. e-Knjižnica carnet.hr SSO
93. e-Matice carnet.hr FWS
94. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
95. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
96. ECM@CARNet carnet.hr SSO
97. edu.hr portal carnet.hr SSO
98. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
99. eduAdresar srce.hr SSO
100. eduAdresar admin srce.hr SSO
101. eduKnjižara carnet.hr SSO
102. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
103. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
104. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
105. eduroam - aplikacija za nadzor usluge srce.hr SSO
106. ELA wiki carnet.hr SSO
107. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
108. f-ticks web srce.hr SSO
109. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
110. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
111. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
112. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
113. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
114. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
115. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
116. forum.skole.hr carnet.hr SSO
117. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
118. Gitlab Srca srce.hr SSO
119. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
120. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
121. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
122. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
123. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
124. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
125. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
126. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
127. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
128. Google Apps za Arhitektonski fakultet arhitekt.hr SSO
129. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
130. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
131. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
132. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
133. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
134. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
135. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
136. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
137. gumiflex.srce srce.hr SSO
138. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
139. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
140. iLock srce.hr SSO
141. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
142. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) srce.hr SSO
143. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom srce.hr SSO
144. Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka srce.hr SSO
145. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
146. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
147. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
148. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
149. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
150. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
151. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
152. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
153. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
154. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
155. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
156. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
157. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
158. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
159. Interni servisi Srca srce.hr SSO
160. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
161. INVET carnet.hr SSO
162. IRB rezervacije irb.hr SSO
163. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
164. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
165. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
166. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
167. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
168. Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja srce.hr SSO
169. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
170. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
171. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
172. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
173. lektire.skole.hr carnet.hr SSO
174. Limesurvey - upitnik.carnet.hr carnet.hr SSO
175. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
176. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
177. mCARNet carnet.hr SSO
178. Meduza carnet.hr SSO
179. MefZgSen mef.hr SSO
180. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
181. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
182. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
183. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
184. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
185. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
186. Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
187. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
188. Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-a Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
189. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
190. Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
191. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
192. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
193. Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splitu Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
194. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
195. Microsoft software download center carnet.hr SSO
196. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
197. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
198. Moj CARNet carnet.hr SSO
199. Moj oblak srce.hr SSO
200. Moj oblak ssl srce.hr SSO
201. Moj oblak ssl2 srce.hr SSO
202. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
203. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
204. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
205. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
206. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
207. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
208. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
209. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
210. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
211. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
212. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
213. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
214. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
215. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (test) carnet.hr SSO
216. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
217. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
218. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
219. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
220. NISpVU carnet.hr FWS
221. NSK Proxy nsk.hr SSO
222. NSZ.hr nsz.hr SSO
223. office365.skole.hr carnet.hr SSO
224. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
225. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
226. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
227. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
228. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
229. Perseids ffzg.hr SSO
230. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
231. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
232. portal za sistemce carnet.hr SSO
233. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
234. PPK helpdesk carnet.hr FWS
235. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
236. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
237. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
238. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
239. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
240. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
241. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
242. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
243. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
244. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
245. Prometna učilica carnet.hr SSO
246. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
247. prora.cert.hr carnet.hr SSO
248. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
249. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
250. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
251. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
252. Repozitorij Geotehničkog fakulteta gfv.hr SSO
253. Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek gskos.hr SSO
254. Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu vuka.hr SSO
255. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
256. Riteh asp riteh.hr SSO
257. Riteh programiranje riteh.hr SSO
258. Riteh web riteh.hr SSO
259. Riteh www riteh.hr SSO
260. Riznica carnet.hr SSO
261. RPL-app azvo.hr SSO
262. Scriptrunner carnet.hr SSO
263. Sigus - wiki carnet.hr SSO
264. Sketchpad carnet.hr SSO
265. SRCE CA srce.hr SSO
266. Srce interni servisi srce.hr FWS
267. Srce VPS srce.hr SSO
268. Srce Xen Orchestra srce.hr SSO
269. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
270. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
271. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
272. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
273. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
274. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
275. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
276. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
277. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
278. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
279. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
280. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
281. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
282. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
283. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
284. sys.backup carnet.hr SSO
285. sys.dns carnet.hr SSO
286. Šestar irb.hr SSO
287. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
288. TCS - razvoj carnet.hr SSO
289. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
290. Tempus OPUS unizg.hr SSO
291. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
292. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
293. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
294. Visoka poslovna škola u Višnjanu vpsvisnjan.hr SSO
295. voopIX carnet.hr SSO
296. Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" unipu.hr SSO
297. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
298. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
299. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
300. Web FKIT-a fkit.hr SSO
301. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
302. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
303. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
304. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
305. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
306. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
307. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
308. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
309. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
310. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
311. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
312. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
313. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
314. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
315. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
316. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
317. Web stranice Sveučilišta u Osijeku (razvoj i testiranje) unios.hr SSO
318. Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibeniku unizg.hr SSO
319. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
320. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
321. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
322. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
323. WebMail carnet.hr FWS
324. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
325. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
326. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje