naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. Abuse obrada carnet.hr FWS
7. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
8. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
13. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
14. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
15. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
16. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
17. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
18. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
19. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
20. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
21. Baltazar irb.hr SSO
22. Baltazar carnet.hr SSO
23. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
24. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
25. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
26. Broj studenata srce.hr SSO
27. Burza udžbenika carnet.hr SSO
28. CAP AAI srce.hr SSO
29. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
30. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
31. CARNet LMS carnet.hr SSO
32. CARNet Loomen carnet.hr SSO
33. CARNet Remailer carnet.hr SSO
34. CARNet RT carnet.hr SSO
35. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
36. CARNetov interni web carnet.hr SSO
37. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
38. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
39. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
40. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
41. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
42. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
43. CRM sustav carnet.hr FWS
44. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
45. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
46. CROSBI irb.hr SSO
47. CUC web carnet.hr SSO
48. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
49. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
50. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
51. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
52. Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu efst.hr SSO
53. Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu gradst.hr SSO
54. Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebu fpzg.hr SSO
55. Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebu simet.hr SSO
56. Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pravri.hr SSO
57. Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ptfos.hr SSO
58. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku unidu.hr SSO
59. Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadru unizd.hr SSO
60. Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu ffzg.hr SSO
61. Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mef.hr SSO
62. Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
63. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
64. DEMLAS geof.hr SSO
65. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
66. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
67. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
68. Download centar carnet.hr FWS
69. Dreamspark Mathos repozitorij unios.hr SSO
70. e-faks srce.hr SSO
71. e-Knjižnica carnet.hr SSO
72. e-Matice carnet.hr FWS
73. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
74. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
75. ECM@CARNet carnet.hr SSO
76. edu.hr portal carnet.hr SSO
77. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
78. eduAdresar srce.hr SSO
79. eduAdresar admin srce.hr SSO
80. eduKnjižara carnet.hr SSO
81. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
82. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
83. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
84. eduroam - aplikacija za nadzor usluge srce.hr SSO
85. ELA wiki carnet.hr SSO
86. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
87. f-ticks web srce.hr SSO
88. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
89. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
90. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
91. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
92. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
93. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
94. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
95. forum.skole.hr carnet.hr SSO
96. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
97. Gitlab Srca srce.hr SSO
98. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
99. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
100. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
101. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
102. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
103. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
104. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
105. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
106. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
107. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
108. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
109. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
110. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
111. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
112. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
113. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
114. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
115. gumiflex.srce srce.hr SSO
116. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
117. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
118. iLock srce.hr SSO
119. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
120. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) srce.hr SSO
121. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicom srce.hr SSO
122. Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka srce.hr SSO
123. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
124. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
125. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
126. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
127. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
128. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
129. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
130. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
131. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
132. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
133. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
134. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
135. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
136. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
137. Interni servisi Srca srce.hr SSO
138. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
139. INVET carnet.hr SSO
140. IRB rezervacije irb.hr SSO
141. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
142. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
143. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
144. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
145. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
146. Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja srce.hr SSO
147. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
148. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
149. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
150. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
151. lektire.skole.hr carnet.hr SSO
152. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
153. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
154. mCARNet carnet.hr SSO
155. Meduza carnet.hr SSO
156. MefZgSen mef.hr SSO
157. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
158. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
159. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
160. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
161. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
162. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
163. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
164. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
165. Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
166. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
167. Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilišta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
168. Microsoft Office 365 za korisnike s rektorata Sveučilišta u Splitu unist.hr SSO
169. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
170. Microsoft software download center carnet.hr SSO
171. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
172. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
173. Moj CARNet carnet.hr SSO
174. Moj oblak srce.hr SSO
175. Moj oblak ssl srce.hr SSO
176. Moj oblak ssl2 srce.hr SSO
177. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
178. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
179. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
180. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
181. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
182. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
183. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
184. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
185. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
186. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
187. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
188. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
189. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
190. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (test) carnet.hr SSO
191. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
192. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
193. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
194. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
195. NISpVU carnet.hr FWS
196. NSK Proxy nsk.hr SSO
197. NSZ.hr nsz.hr SSO
198. office365.skole.hr carnet.hr SSO
199. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
200. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
201. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
202. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
203. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
204. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
205. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
206. portal za sistemce carnet.hr SSO
207. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
208. PPK helpdesk carnet.hr FWS
209. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
210. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
211. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
212. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
213. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
214. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
215. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
216. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
217. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
218. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
219. Prometna učilica carnet.hr SSO
220. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
221. prora.cert.hr carnet.hr SSO
222. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
223. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
224. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
225. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
226. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
227. Riteh asp riteh.hr SSO
228. Riteh programiranje riteh.hr SSO
229. Riteh web riteh.hr SSO
230. Riteh www riteh.hr SSO
231. Riznica carnet.hr SSO
232. RPL-app azvo.hr SSO
233. Scriptrunner carnet.hr SSO
234. Sketchpad carnet.hr SSO
235. SRCE CA srce.hr SSO
236. Srce interni servisi srce.hr FWS
237. Srce VPS srce.hr SSO
238. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
239. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
240. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
241. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
242. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
243. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
244. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
245. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
246. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
247. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
248. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
249. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
250. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
251. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
252. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
253. sys.backup carnet.hr SSO
254. sys.dns carnet.hr SSO
255. Šestar irb.hr SSO
256. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
257. TCS - razvoj carnet.hr SSO
258. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
259. Tempus OPUS unizg.hr SSO
260. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
261. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
262. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
263. voopIX carnet.hr SSO
264. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
265. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
266. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
267. Web FKIT-a fkit.hr SSO
268. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
269. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
270. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
271. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
272. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
273. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
274. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
275. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
276. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
277. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
278. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
279. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
280. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
281. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
282. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
283. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
284. Web stranice Sveučilišta u Osijeku (razvoj i testiranje) unios.hr SSO
285. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
286. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
287. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
288. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
289. WebMail carnet.hr FWS
290. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
291. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
292. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje