naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SSO
4. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
13. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
14. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
15. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
16. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
17. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
18. Autorizazija na internet stranicu Sveucilista u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
19. Baltazar irb.hr SSO
20. Baltazar carnet.hr SSO
21. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
22. Broj studenata srce.hr SSO
23. Burza udžbenika carnet.hr SSO
24. CAP AAI srce.hr SSO
25. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
26. CARNet LMS carnet.hr SSO
27. CARNet Loomen carnet.hr SSO
28. CARNet Remailer carnet.hr SSO
29. CARNet RT carnet.hr SSO
30. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
31. CARNetov interni web carnet.hr SSO
32. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
33. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
34. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
35. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
36. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
37. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
38. CRM sustav carnet.hr FWS
39. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
40. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
41. CROSBI irb.hr SSO
42. CUC web carnet.hr SSO
43. DEMLAS geof.hr SSO
44. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
45. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
46. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
47. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
48. Download centar carnet.hr FWS
49. DSpace repozitorij znanstvenih radova Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
50. e-Knjižnica carnet.hr SSO
51. e-Matice carnet.hr FWS
52. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
53. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
54. ECM@CARNet carnet.hr SSO
55. edu.hr portal carnet.hr SSO
56. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
57. eduAdresar srce.hr SSO
58. eduAdresar admin srce.hr SSO
59. eduKnjižara carnet.hr SSO
60. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
61. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
62. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
63. ELA wiki carnet.hr SSO
64. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
65. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
66. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
67. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
68. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
69. Filesender82 - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
70. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
71. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
72. Forum Srca srce.hr SSO
73. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
74. forum.skole.hr carnet.hr SSO
75. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
76. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
77. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
78. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
79. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
80. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
81. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
82. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
83. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
84. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
85. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
86. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
87. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
88. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
89. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
90. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
91. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
92. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
93. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
94. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
95. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
96. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
97. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
98. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
99. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
100. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
101. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
102. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
103. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
104. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
105. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
106. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
107. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
108. Interni servisi Srca srce.hr SSO
109. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
110. INVET carnet.hr SSO
111. IRB rezervacije irb.hr SSO
112. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
113. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
114. Javne web usluge Srca (alternativni pristup) srce.hr SSO
115. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
116. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
117. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
118. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
119. Knjige i nastavni materijali Zdravstvenog veleučilišta Zagreb zvu.hr SSO
120. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
121. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
122. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
123. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
124. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
125. mCARNet carnet.hr SSO
126. MefZgSen mef.hr SSO
127. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
128. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
129. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
130. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
131. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
132. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
133. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
134. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
135. Microsoft Office 365 za Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti vss.hr SSO
136. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
137. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
138. Moj oblak srce.hr SSO
139. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
140. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
141. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
142. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
143. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
144. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
145. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
146. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
147. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
148. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
149. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
150. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
151. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
152. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
153. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
154. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
155. NISpVU carnet.hr FWS
156. NSZ.hr nsz.hr SSO
157. office365.skole.hr carnet.hr SSO
158. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
159. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
160. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Knowledge mzos.hr SSO
161. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
162. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
163. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
164. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
165. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
166. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
167. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
168. portal za sistemce carnet.hr SSO
169. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
170. PPK helpdesk carnet.hr FWS
171. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
172. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
173. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
174. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
175. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
176. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
177. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
178. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
179. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
180. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
181. Prometna učilica carnet.hr SSO
182. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
183. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
184. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
185. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
186. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
187. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
188. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
189. Riznica carnet.hr SSO
190. Scriptrunner carnet.hr SSO
191. Sketchpad carnet.hr SSO
192. SRCE CA srce.hr SSO
193. Srce interni servisi srce.hr FWS
194. Srce VPS srce.hr SSO
195. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
196. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
197. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
198. Sustav digitalnih repozitorija srce.hr SSO
199. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
200. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
201. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
202. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
203. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
204. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
205. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
206. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
207. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
208. sys.backup carnet.hr SSO
209. sys.dns carnet.hr SSO
210. Šestar irb.hr SSO
211. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
212. TCS - razvoj carnet.hr SSO
213. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
214. Tempus OPUS unizg.hr SSO
215. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
216. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
217. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
218. voopIX carnet.hr SSO
219. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
220. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
221. Web FKIT-a fkit.hr SSO
222. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
223. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
224. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
225. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
226. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
227. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
228. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
229. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
230. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
231. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
232. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
233. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
234. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
235. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
236. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
237. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
238. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
239. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
240. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
241. WebMail carnet.hr FWS
242. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
243. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje