naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SSO
4. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
6. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
7. Abuse obrada carnet.hr FWS
8. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
13. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
14. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
15. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
16. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
17. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
18. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
19. Baltazar irb.hr SSO
20. Baltazar carnet.hr SSO
21. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
22. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
23. Broj studenata srce.hr SSO
24. Burza udžbenika carnet.hr SSO
25. CAP AAI srce.hr SSO
26. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
27. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
28. CARNet LMS carnet.hr SSO
29. CARNet Loomen carnet.hr SSO
30. CARNet Remailer carnet.hr SSO
31. CARNet RT carnet.hr SSO
32. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
33. CARNetov interni web carnet.hr SSO
34. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
35. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
36. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
37. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
38. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
39. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
40. CRM sustav carnet.hr FWS
41. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
42. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
43. CROSBI irb.hr SSO
44. CUC web carnet.hr SSO
45. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
46. DEMLAS geof.hr SSO
47. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
48. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
49. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
50. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
51. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa: Web Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
52. Download centar carnet.hr FWS
53. DSpace repozitorij znanstvenih radova Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
54. e-Knjižnica carnet.hr SSO
55. e-Matice carnet.hr FWS
56. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
57. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
58. ECM@CARNet carnet.hr SSO
59. edu.hr portal carnet.hr SSO
60. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
61. eduAdresar srce.hr SSO
62. eduAdresar admin srce.hr SSO
63. eduKnjižara carnet.hr SSO
64. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
65. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
66. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
67. ELA wiki carnet.hr SSO
68. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
69. f-ticks web srce.hr SSO
70. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
71. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
72. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
73. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
74. Filesender82 - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
75. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
76. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
77. Forum Srca srce.hr SSO
78. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
79. forum.skole.hr carnet.hr SSO
80. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
81. Gitlab Srca srce.hr SSO
82. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
83. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
84. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
85. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
86. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
87. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
88. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
89. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
90. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
91. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
92. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
93. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
94. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
95. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
96. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
97. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
98. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
99. gumiflex.srce srce.hr SSO
100. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
101. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
102. iLock srce.hr SSO
103. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
104. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
105. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
106. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
107. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
108. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
109. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
110. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
111. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
112. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
113. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
114. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
115. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
116. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
117. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
118. Interni servisi Srca srce.hr SSO
119. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
120. INVET carnet.hr SSO
121. IRB rezervacije irb.hr SSO
122. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
123. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
124. Javne web usluge Srca (alternativni pristup) srce.hr SSO
125. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
126. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
127. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
128. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
129. Knjige i nastavni materijali Zdravstvenog veleučilišta Zagreb zvu.hr SSO
130. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
131. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
132. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
133. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
134. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
135. mCARNet carnet.hr SSO
136. MefZgSen mef.hr SSO
137. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
138. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
139. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
140. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
141. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
142. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
143. Microsoft Office 365 za CARNet Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
144. Microsoft Office 365 za Hosting uslugu za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
145. Microsoft Office 365 za Visoku školu za sigurnost s pravom javnosti vss.hr SSO
146. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
147. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
148. Moj oblak srce.hr SSO
149. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
150. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
151. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
152. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
153. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
154. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
155. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
156. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
157. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
158. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
159. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
160. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
161. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
162. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
163. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
164. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
165. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
166. NISpVU carnet.hr FWS
167. NSZ.hr nsz.hr SSO
168. office365.skole.hr carnet.hr SSO
169. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
170. Online baze podataka - OVID mzos.hr SSO
171. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
172. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
173. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
174. Platforma za e-demokraciju udruge Demokracija 2.0 Udruga Demokracija 2.0 SSO
175. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
176. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
177. Portal za sigurnost carnet.hr SSO
178. Portal za sigurnost - alternativna adresa carnet.hr SSO
179. portal za sistemce carnet.hr SSO
180. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
181. PPK helpdesk carnet.hr FWS
182. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
183. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
184. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
185. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
186. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
187. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
188. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
189. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
190. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
191. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
192. Prometna učilica carnet.hr SSO
193. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
194. Proxy autentikacijski servis za OIOSAML.NET srce.hr SSO
195. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
196. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
197. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
198. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
199. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
200. Riteh asp riteh.hr SSO
201. Riznica carnet.hr SSO
202. Scriptrunner carnet.hr SSO
203. Sketchpad carnet.hr SSO
204. SRCE CA srce.hr SSO
205. Srce interni servisi srce.hr FWS
206. Srce VPS srce.hr SSO
207. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
208. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
209. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
210. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
211. Sustav digitalnih repozitorija srce.hr SSO
212. Sustav digitalnih repozitorija - pristup putem javnog weba srce.hr SSO
213. Sustav digitalnih repozitorija - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
214. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
215. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
216. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
217. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
218. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
219. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
220. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
221. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
222. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
223. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
224. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
225. sys.backup carnet.hr SSO
226. sys.dns carnet.hr SSO
227. Šestar irb.hr SSO
228. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
229. TCS - razvoj carnet.hr SSO
230. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
231. Tempus OPUS unizg.hr SSO
232. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
233. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
234. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
235. voopIX carnet.hr SSO
236. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
237. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
238. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
239. Web FKIT-a fkit.hr SSO
240. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
241. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
242. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
243. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
244. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
245. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
246. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
247. Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' pmf.hr SSO
248. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
249. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
250. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
251. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
252. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
253. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
254. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
255. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
256. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
257. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
258. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
259. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
260. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
261. WebMail carnet.hr FWS
262. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
263. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje