naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Usluge pristupa aplikacijama

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge:

  Naziv aplikacije Vlasnik resursa Autentikacijski mehanizam
1. 12tesla DokuWiki HomePage pmf.hr SSO
2. AAI Dev srce.hr SSO
3. AAI@EduHr Lab srce.hr SSO
4. AAI@EduHr web sjedište (novo) srce.hr SSO
5. AAI@EduHr web sjedište (staro) srce.hr SSO
6. Abuse obrada carnet.hr FWS
7. admin.ncvvo.hr carnet.hr SSO
8. admin.nispvu.hr azvo.hr SSO
9. Adobe Connect 9 carnet.hr SSO
10. Alfa LMS Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
11. Alfa web portal Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove SSO
12. Algebra Anketni sustav - produkcija racunarstvo.hr SSO
13. Aplikacija za predbilježbe na obavijesti Srca srce.hr SSO
14. Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici unizg.hr SSO
15. Aplikacije i usluge Sveučilišta u Dubrovniku (login putem AAI@EduHr bez naziva resursa) unidu.hr SSO
16. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
17. Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu - novi autentikacijski modul unizg.hr SSO
18. Atlas of Pathology eduGAIN SSO
19. Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitu pfst.hr SSO
20. Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr unidu.hr SSO
21. Baltazar irb.hr SSO
22. Baltazar carnet.hr SSO
23. Baza doktoranada OBAD unizg.hr SSO
24. BNet PPK autorizacija carnet.hr SSO
25. BNET PPK autorizacija2 carnet.hr SSO
26. Broj studenata srce.hr SSO
27. Burza udžbenika carnet.hr SSO
28. CAP AAI srce.hr SSO
29. CARNet - ownCloud carnet.hr SSO
30. CARNet Adobe Connect Pro carnet.hr SSO
31. CARNet LMS carnet.hr SSO
32. CARNet Loomen carnet.hr SSO
33. CARNet Remailer carnet.hr SSO
34. CARNet RT carnet.hr SSO
35. CARNet TCR-rezervacije carnet.hr SSO
36. CARNetov interni web carnet.hr SSO
37. CARNetove interne aplikacije carnet.hr SSO
38. Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ufzg.hr SSO
39. Centar za elektroničko obrazovanje vss.hr SSO
40. Cloud aplikacije Knjižnice IRB-a irb.hr SSO
41. Cloud usluga - Virtual Computing Lab srce.hr SSO
42. Cloud usluga - Virtual Private Server srce.hr SSO
43. CODE42 eduGAIN SSO
44. CRM sustav carnet.hr FWS
45. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište srce.hr SSO
46. CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki srce.hr SSO
47. CROSBI irb.hr SSO
48. CUC web carnet.hr SSO
49. Dabar - default-ni produkcijski repozitorij srce.hr SSO
50. Dabar - javno sučelje Dabra srce.hr SSO
51. Dabar - razvojno okruženje 2 srce.hr SSO
52. Dabar - razvojno okruženje 4 srce.hr SSO
53. Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu ffzg.hr SSO
54. Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta mef.hr SSO
55. Dabar - ZIR Nacionalni repozitorij završnih radova nsk.hr SSO
56. DEMLAS geof.hr SSO
57. Distribucijski centar za Microsoftove proizvode srce.hr SSO
58. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTP srce.hr SSO
59. DOMUS - Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa u Srcu - aplikacije koje koriste HTTPS srce.hr SSO
60. Download centar carnet.hr FWS
61. Dreamspark Mathos repozitorij unios.hr SSO
62. e-faks srce.hr SSO
63. e-Knjižnica carnet.hr SSO
64. e-Matice carnet.hr FWS
65. e-učenje VuKa vuka.hr SSO
66. ECM Bonita BPM carnet.hr SSO
67. ECM@CARNet carnet.hr SSO
68. edu.hr portal carnet.hr SSO
69. edu.hr portal (alternativna web adresa) carnet.hr SSO
70. eduAdresar srce.hr SSO
71. eduAdresar admin srce.hr SSO
72. eduKnjižara carnet.hr SSO
73. Eduknjižara - bookvica carnet.hr SSO
74. Eduknjižara - Lamaro carnet.hr SSO
75. Edupoint tečajevi carnet.hr SSO
76. ELA wiki carnet.hr SSO
77. Energetski studij Šibenik unizg.hr SSO
78. f-ticks web srce.hr SSO
79. Feide OpenIdP eduGAIN SSO
80. Feide OpenWiki eduGAIN SSO
81. Feide OpenWiki Admin eduGAIN SSO
82. Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datoteka srce.hr SSO
83. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika eduGAIN SSO
84. Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/) srce.hr SSO
85. Forum Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
86. forum.skole.hr carnet.hr SSO
87. Gimnazijski ekološki laboratorij skole.hr SSO
88. Gitlab Srca srce.hr SSO
89. Godišnji izvještaji ustanova članica carnet.hr SSO
90. Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek etfos.hr SSO
91. Google Apps Education Edition za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nsz.hr SSO
92. Google Apps Education Edition za Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku unios.hr SSO
93. Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli unipu.hr SSO
94. Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeci uniri.hr SSO
95. Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik tfmvi.hr SSO
96. Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa zsem.hr SSO
97. Google Apps for Education za Športsku gimnaziju skole.hr SSO
98. Google Apps za Međimursko veleučilište mev.hr SSO
99. Google Apps za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu sfsb.hr SSO
100. Google Apps za studente Međimurskog veleučilišta mev.hr SSO
101. Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa zsem.hr SSO
102. Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu srce.hr SSO
103. Google Apps za Sveučilište Sjever unin.hr SSO
104. GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka srce.hr SSO
105. GSS admin sučelja za registraciju i odobravanje virtualnih organizacija srce.hr SSO
106. gumiflex.srce srce.hr SSO
107. Helpdesk Wiki carnet.hr SSO
108. HzzApnu Hrvatski zavod za zapošljavanje SSO
109. iLock srce.hr SSO
110. Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studente srce.hr SSO
111. InterMeCo Moodle mefos.hr SSO
112. Interne CARNetove aplikacije 2 carnet.hr SSO
113. Interni dokumenti za djelatnike PBF-a pbf.hr SSO
114. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca srce.hr SSO
115. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže CARNet srce.hr SSO
116. Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srca iz mreže izvan Hrvatske srce.hr SSO
117. Interni informacijski servisi Srca - aplikacija Porta srce.hr SSO
118. Interni informacijski servisi Srca - Nadzor računalnih sredstava Srca (sekundarni poslužitelj) srce.hr SSO
119. Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije srce.hr SSO
120. Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hr srce.hr SSO
121. Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web srce.hr SSO
122. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga srce.hr SSO
123. Interni informacijski servisi Srca - wiki usluga (alternativna adresa) srce.hr SSO
124. Interni servis Srca - Remailer srce.hr SSO
125. Interni servisi Srca srce.hr SSO
126. Interni servisi Srca - Web srce.hr SSO
127. INVET carnet.hr SSO
128. IRB rezervacije irb.hr SSO
129. Isabella - registracija korisnika/projekata srce.hr SSO
130. ISVU skladište srce.hr SSO
131. Javne web usluge Srca srce.hr SSO
132. Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar srce.hr SSO
133. JKP - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SSO
134. JKP admin sučelja za registraciju i odobravanje javnih kolekcija srce.hr SSO
135. kermit.zpr.fer.hr fer.hr SSO
136. Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
137. Konto aplikacija za praćenje projekata sfsb.hr SSO
138. lektire-dev.skole.hr carnet.hr SSO
139. lektire.skole.hr API 1.4 carnet.hr SSO
140. LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika srce.hr SSO
141. LINDAT-Clarin eduGAIN SSO
142. mCARNet carnet.hr SSO
143. MefZgSen mef.hr SSO
144. Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr) srce.hr SSO
145. Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr) srce.hr SSO
146. Merlin u školi - Sustav za e-učenje srce.hr SSO
147. Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification Engine Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
148. Microsoft Dreamspark Staging Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
149. Microsoft Office 365 Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
150. Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNeta Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
151. Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilišta pou.hr SSO
152. Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
153. Microsoft Office 365 za korisnike s rektorata Sveučilišta u Splitu unist.hr SSO
154. Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
155. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanja mzos.hr SSO
156. MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvu srce.hr SSO
157. Moj CARNet carnet.hr SSO
158. Moj oblak srce.hr SSO
159. Moodle - Biološki odsjek PMF-a pmf.hr SSO
160. Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinu skole.hr SSO
161. Moodle - Pomorski fakultet u Rijeci pfri.hr SSO
162. Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
163. Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku unios.hr SSO
164. MoodleTest - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme srce.hr SSO
165. MSDN Academic Download uniri.hr SSO
166. MSDNAA sustav za korisnike ETFOS dome Microsoft Hrvatska d.o.o. SSO
167. MudRi UniRi - sustav za e-učenje uniri.hr SSO
168. MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeci uniri.hr SSO
169. MZOS - Prijevoz učenika mzos.hr SSO
170. MZOS sustav webObrasci srce.hr SSO
171. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole carnet.hr SSO
172. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (test) carnet.hr SSO
173. Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" carnet.hr SSO
174. Nadzor računalnih sredstava Studoma srce.hr SSO
175. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustav srce.hr SSO
176. NIAS - Razvojno okruženje srce.hr SSO
177. NISpVU carnet.hr FWS
178. NSK Proxy nsk.hr SSO
179. NSZ.hr nsz.hr SSO
180. office365.skole.hr carnet.hr SSO
181. Online baze podataka - EBSCO mzos.hr SSO
182. Online baze podataka - ThomsonReuters Web of Science mzos.hr SSO
183. OrtoFLEX sfsb.hr SSO
184. owncloud Srce pilot projekt srce.hr SSO
185. pcchip.carnet.hr carnet.hr SSO
186. PMFST Mentorstva pmfst.hr SSO
187. PMFST Mentorstva Web App pmfst.hr SSO
188. portal za sistemce carnet.hr SSO
189. Portal za TCS certifikate carnet.hr SSO
190. PPK helpdesk carnet.hr FWS
191. Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza carnet.hr SSO
192. Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet usluge carnet.hr SSO
193. Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet usluge carnet.hr SSO
194. Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet usluge carnet.hr SSO
195. Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet usluge carnet.hr SSO
196. Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet usluge carnet.hr SSO
197. Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet usluge carnet.hr SSO
198. Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet usluge carnet.hr SSO
199. PRO-MIL d.o.o, aplikacija za kupovanje elektroničkih udžbenika PRO-MIL d.o.o. SSO
200. PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici PRO-MIL d.o.o. SSO
201. Prometna učilica carnet.hr SSO
202. PROPYX PRO-MIL d.o.o. SSO
203. prora.cert.hr carnet.hr SSO
204. pubadm.carnet.hr carnet.hr SSO
205. raspored.skole.hr carnet.hr SSO
206. registrar-test.carnet.hr carnet.hr SSO
207. registrar.carnet.hr carnet.hr SSO
208. Rezervacija prostorija uniri.hr SSO
209. Riteh asp riteh.hr SSO
210. Riteh programiranje riteh.hr SSO
211. Riteh web riteh.hr SSO
212. Riteh www riteh.hr SSO
213. Riznica carnet.hr SSO
214. RPL-app azvo.hr SSO
215. Scriptrunner carnet.hr SSO
216. Sketchpad carnet.hr SSO
217. SRCE CA srce.hr SSO
218. Srce interni servisi srce.hr FWS
219. Srce VPS srce.hr SSO
220. Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisa srce.hr SSO
221. Središnji web Geodetskog fakulteta geof.hr SSO
222. Studij inženjerstva unizg.hr SSO
223. StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje) srce.hr SSO
224. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr) srce.hr SSO
225. Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr) srce.hr SSO
226. Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca srce.hr SSO
227. Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Java srce.hr SSO
228. Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja srce.hr SSO
229. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca srce.hr SSO
230. Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr) srce.hr SSO
231. Suvremene tehnologije u obrazovanju carnet.hr SSO
232. Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera unin.hr SSO
233. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal unist.hr SSO
234. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije unizg.hr SSO
235. sys.backup carnet.hr SSO
236. sys.dns carnet.hr SSO
237. Šestar irb.hr SSO
238. Školski portal Školska knjiga, d.d. SSO
239. TCS - razvoj carnet.hr SSO
240. Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje srce.hr SSO
241. Tempus OPUS unizg.hr SSO
242. TERENA - The Trans-European Research and Education Networking Association eduGAIN SSO
243. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
244. Usluga Request Tracker za niif.hu eduGAIN SSO
245. voopIX carnet.hr SSO
246. Web Fakulteta političkih znanosti fpzg.hr SSO
247. Web Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
248. Web Filozofskog fakulteta u Splitu ffst.hr SSO
249. Web FKIT-a fkit.hr SSO
250. Web Građevinskog fakulteta grad.hr SSO
251. Web Hrvatskih studija hrstud.hr SSO
252. Web Kineziološkog fakulteta kif.hr SSO
253. Web Politehnike u Puli politehnika-pula.hr SSO
254. Web portal Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
255. Web Pravnog fakulteta u Zagrebu pravo.hr SSO
256. Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pmf.hr SSO
257. Web sjedište aai.net.ffzg.hr interna aplikacija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ffzg.hr SSO
258. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci efri.hr SSO
259. Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni efri.hr SSO
260. Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr srce.hr SSO
261. Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu unizg.hr SSO
262. Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mzos.hr SSO
263. Web sjedište wlan.unizg.hr unizg.hr SSO
264. Web sjedište www.eduroam.hr srce.hr SSO
265. Web Stomatološkog fakulteta sfzg.hr SSO
266. Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pravo.hr SSO
267. Web Studijskog programa Vojnih studija unizg.hr SSO
268. Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže srce.hr SSO
269. Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SSO
270. WebMail carnet.hr FWS
271. Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pharma.hr SSO
272. Wiki geodezije i geoinformatike geof.hr SSO
273. Wiki za grupu za otvoreni pristup srce.hr SSO


AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje