Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Zdravstveno veleučilište

Ime:Ivica Kostrec
Telefon:01 / 5495 859
Ime:Kristijan Zbiljski
Telefon:01 / 5495 858
Ime:Ozren Digula
Telefon:01 / 5495 855

Napomena
AAI korisničko ime i logiznu možete preuzeti srijedom od 12-13 sati

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").