Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu

Ime:Ivan Vuko
E-mail:ivan.vuko@svkst.hr
Telefon:021 / 434 827
Ime:Josip Knezović
E-mail:josip.knezovic@svkst.hr
Telefon:021 / 434 826

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").