Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci

Ime:Ezio Hafner
E-mail:ezio@pfri.hr
Telefon:051 / 338 411
Ime:Mirjana Petelin
E-mail:mpetelin@pfri.hr
Telefon:051 / 338 411
Ime:Nenad Žagar
E-mail:zagar@pfri.hr
Telefon:051 / 338 411
Ime:Slobodan Popić
E-mail:slobodan@pfri.hr
Telefon:051 / 338 411

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").