Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Ime:Ana Vukelić
E-mail:aai@pbf.hr
Ime:Domagoj Štefanović
E-mail:aai@pbf.hr

Napomena
Radno vrijeme i obavijesti nalaze se u prizemlju Pierottijeva 6 (Informatička služba)

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").