Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Klinička bolnica Merkur

Ime:Dubravko Maros
Telefon:091 4805 300
Ime:Igor Surla
Telefon:01 / 2253 104
Ime:Igor Šepak
Telefon:099 / 4888 811
Ime:Marijan Špiček
Telefon:01 / 2331 328
Ime:Mladen Kerep
Telefon:01 / 2253 104

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").