Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Ime:Patricija Baf
E-mail:pmatic@ffri.hr
Telefon:051/265-611
Ime:Rajka Kolić
E-mail:rkolic@ffri.hr
Telefon:051/265-610

Napomena
AAI@EduHr elektronički identitet možete otvoriti na http://stribor.ffri.hr/aai/ (studenti) i http://stribor.ffri.hr/aai-djelatnici/ (djelatnici). Preduvijet za otvaranje elektroničkog identiteta je otvoren korisnički račun na fakultetskom poslužitelju.

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").