naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Rječnik pojmova

Autentikacija (authentication) - proces kojim se provjerava (elektronički) identitet korisnika.
Autorizacija (authorisation) - proces kojim se autenticiranom korisniku dodjeljuje odnosno oduzima pravo pristupa resursu.
Autorizacijski atributi (authorisation attributes) - podaci o korisniku temeljem kojih se donosi odluka o njegovom pravu pristupa resursu.

Elektronički identitet (e-identitet, electronic identity) - skup podataka o pojedincu, koji se koristi za potrebe provjere identiteta (autentikacija) i prava pristupa (autorizacija). Pamti se u posebnoj bazi podataka koju zovemo imenik.

IdP (identity provider, davatelj elektroničkog identiteta) - vidjeti matična ustanova.
Imenik (directory) - osobita baza podataka koja sadrži podatke o korisnicima; uz imenik se veže imenička shema - popis i opis atributa o entitetima koji su evidentirani u imeniku. Aktualni, globalno prihvaćeni imenički standard je LDAP.
Korisnik (user) - osoba registrirana pri matičnoj ustanovi.
Matična ustanova (home organisation) - ustanova koja održava imenik s podacima o korisnicima.
Pristupni mehanizam resursa (access control) - mehanizam kojim se dopušta ili brani pristup resursu temeljem korisnikovih autorizacijskih atributa.
PKI (Public Key Infrastructure) - infrastruktura javnog ključa; infrastruktura za distribuciju i upravljanje javnim ključevima i digitalnim certifikatima.
Registracija (registration) - proces stjecanja elektroničkog identiteta; tijekom tog procesa osoba dokazuje svoj identitet matičnoj ustanovi; podaci se zapisuju u imenik.
Resurs (resource) - objekt kojem korisnik želi pristupiti; može biti računalna mreža, sustav, Web sjedište, aplikacija, ...
SP (service provider, davatelj usluge) - vidjeti vlasnik resursa.
Vlasnik resursa (resource owner) - entitet, tipično ustanova, koja posjeduje resurs i nudi njegovu uporabu korisnicima.

 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje