Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Registar resursa

Registracija novog resursa, ažuriranje podataka u resursu i brisanje resursa u sustavu AAI@EduHr vrše se putem Registra resursa, web aplikacije koja se nalazi na adresi:

http://www.aaiedu.hr/aairr/

Postupak registracije resursa detaljno je opisan na stranici Sustav jedinstvene autentikacije korisnika.

Registru mogu pristupiti korisnici koji u LDAP imeniku matične ustanove kao vrijednost atributa hrEduPersonRole (uloga u ustanovi) imaju postavljeno administrator imenika ili CARNet sistem inženjer te korisnici koji su već evidentirani kao administratori podataka o nekom resursu u sustavu AAI@EduHr.

Ako ne spadate niti u jednu od prethodno navedenih kategorija, a vaša matična ustanova se nalazi u sustavu AAI@EduHr, kontaktirajte nas elektroničkom poštom na aai@srce.hr pa ćemo vas dodati na popis osoba koje imaju pravo pristupiti registru resursa.

Ako želite ponuditi uslugu za koju se korisnici trebaju autenticirati putem sustava AAI@EduHr, a vaša ustanova ili tvrtka nema pravo biti sastavnica AAI@EduHr infrastrukture, u sustav AAI@EduHr možete se uključiti kao partner AAI@EduHr federacije.