naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Projekt AAI@EduHr (2004. - 2006.)

 

 

AAI@EduHr - zašto?

Danas je sve većem broju različitih elektroničkih ali i stvarnih, fizičkih resursa i prava moguće ali i potrebno pristupiti, odnosno odobriti pristup elektroničkim putem, najčešće putem Interneta. Pri tome je potrebno osigurati da pristup i/ili realizaciju prava ostvare samo ovlaštene osobe. Pristup mnogim vitalnim resursima uskoro neće biti moguć bez odgovarajuće infrastrukture, međusloja (engl. middleware) između resursa i korisnika koji će korisniku osigurati jednostavan i unificiran pristup različitim resursima s transparentnim mehanizmom autentikacije i autorizacije. Tu infrastrukturu zovemo autentikacijska i autorizacijska infrastruktura (AAI). AAI općeprihvaćeno je rješenje AA(A) problema.

AAI u sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH (AAI@EduHr) svoje polazište koncepcijski ima u distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP standardu. Nadležnost nad imeničkim podacima o fizičkim i pravnim osobama, te informacijskim i drugim resursima imaju njihove matične ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Postojanje imenika na matičnim ustanovama osigurava jedinstveno mjesto za unos i održavanje podataka o osobama. Konkretna prava pristupa i/ili uporabe pojednih resursa određuju vlasnici tih resursa kroz pristupne mehanizme, kompatibilne s uspostavljenom infrastrukturom.

Vlastita AAI akademske i istraživačke zajednice daje autonomiju i povoljnije financijske uvjete toj zajednici pri izgradnji i uporabi kako same AAI tako i servisa koji se na nju oslanjaju. Povrh toga, jedan od ciljeva projekta AAI@EduHr je osigurati funkcionalnu kompatibilnost izgrađene AAI sa sličnim sustavima koji nastaju ili će nužno nastati kako u RH tako i u svijetu, posebice europskoj akademskoj i istraživačkoj zajednici. Poseban poticaj funkcionalnom povezivanju izgrađenih nacionalnih AAI u akademskoj sredini daju aktivnosti vezane uz Bolonjski proces i mobilnost kako studenata tako i kadrova u akademskoj i znanstvenoistraživačkoj zajednici.

Valja naglasti kako AAI@EduHr ne može u potpunosti biti uspješna bez angažmana sveukupne zajednice. Puni će uspjeh biti postignut tek njezinom širokom uporabom i prihvaćanjem, posebno od strane vlasnika resursa, bilo da se radi o mrežnim, računalnim ili aplikativnim sustavima, kako na lokalnoj tako i na interinstitucionalnoj razini.

AAI@EduHr - o projektu

Polazeći od međunarodnih iskustava i saznanja, ali i ostvarenih rezultata, Srce i CARNet predložili su početkom 2004. godine Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) pokretanje dvogodišnjeg projekta uspostave AAI u sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH.

U svibnju 2004. godine Srce je, u suradnji s CARNetom, započelo rad na prvoj fazi projekta uspostave autentikacijske i autorizacijske infrastrukture u sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH (AAI@EduHr). Izvođenje projekta podržava i financira MZOŠ koje je Srcu povjerilo i ulogu voditelja projekta. Druga faza projekta započela je krajem lipnja 2005. godine.

Na samom početku projekta provedena je snimka stanja aktivnosti u području AA u RH, a osnovano je i Vijeće AAI@EduHr s temeljnim zadatkom da bude spona između zajednice i projektnog tima. Vijeće sudjeluje u evaluaciji proizvoda projekta te pomaže u njihovoj implementaciji.

Za potrebe AAI@EduHr registrirana je i aktivirana domena aaiedu.hr u okviru koje su pokrenuti svi odgovarajući središnji servisi AAI@EduHr. U ožujku 2006. godine registirana je i domena eduroam.hr s ciljem dodatne podrške i promocije usluga pristupa mreži u okviru AAI@EduHr sustava.

Oslanjajući se na podatke prikupljene snimkom stanja te iskustva stečena kroz održavanje postojećeg distriburiranog sustava imenika koji se u vrijeme pokretanja projekta rabio isključivo za potrebe CARNetovog sustava modemskih ulaza (CMU) projektni je tim predložio, a vijeće AAI prihvatilo nove imeničke sheme temljem kojih je uspostavljen sustav za upravljanje digitalnim identitetima.

Uz implementaciju novih shema razvijena je i odgovarajuća programska podrška.

Definirana je arhitektura, uspostavljeni su središnji servisi te je, po opsežnom procesu migracije provedenom na 198 imenika matičnih ustanova, uspostavljena AAI@EduHr.

AAI@EduHr u punom je pogonu od 1. ožujka 2006. godine.

 

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje