naslovnica
aktualno
 
schema.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
 
 
 
 
 

 

Aplikacija za održavanje sadržaja imenika (AOSI)

LDAP imenik ustanove u AAI@EduHr sustavu treba biti mjesto na kojemu se čuvaju podaci o elektroničkom identitetu osoba. Poželjno je da to bude referentno mjesto, odnosno mjesto na kojemu se vide sve izmjene i mjesto na kojega sve aplikacije šalju svoje upite za podatke o elektroničkim identitetima.

Da bi se olakšao pristup podacima u imeniku, ispred samog imenika je postavljena aplikacija AOSI. Sama aplikacija se sastoji od dva dijela: serverski dio i klijentski dio.

U produkciji: nova inačica AOSI sustava - ver.3.0 (više).

AOSI server

Serverski dio je web servis čiji je cilj olakšati pristup imeniku na nekoliko načina:

  • SOAP je implementiran u gotovo sve programske i skriptne jezike, stoga se već postojeće aplikacije mogu, relativno jednostavno, prepraviti da mogu komunicirati s imenikom.
  • XML, koji se koristi za opis podataka, je također implemenetiran u gotovo sve programske i skriptne jezike, tako da bi priprema i obrada podataka također trebala biti jednostavna.
  • Funkcije web servisa skrivaju posebnosti i nepravilnosti koje se skrivaju u neposrednom pristupu LDAP imeniku, dakle olakšavaju pisanje poveznica prema imeniku.
  • Komunikacija između SOAP web servisa i SOAP klijenta je zaštićena, čime se podiže sigurnost podataka u imeniku.
  • Administrator imenika ne mora znati administratorsku lozinku LDAP imenika, prijavluje se kao korisnik.

Što je sve potrebno da bi se koristio AOSI web servis?

  • Implementacija SOAP-a
  • Putanju WSDL datoteke za pojedinu ustanovu zna sistemac na ustanovi (obično je to: http://www.ustanova.hr/aosi/aosi/wsdl). Primjer WSDL datoteke i detaljniji opis funkcija.

AOSI klijent

AOSI klijent je jedan od mogućih klijenata i namijenjen je ustanovama koje nemaju vlastiti sustav za održavanje elektroničkih identiteta.

AA(A) problem

Što je AAI@EduHr?

Programska podrška

Dokumenti

Projekt AAI@EduHr

Reference

Rječnik pojmova

Često postavljana pitanjaSastavnice

Status AAI@EduHr

Statistike

Registar resursa

Certificiranje